Zakon o naseljima u saborskoj raspravi

  • Slika /slike/Vijesti/Zakon o naseljima/Zakon o naseljima_sabor_1.jpg
  • Slika Hrvatski sabor
  • Slika dr. sc. Damir Šantek u saboru
  • Slika Državna tajnica Dunja Magaš prlikom izlaganja u saboru.
  • Slika Hrvatski sabor
  • Slika Damir Šantek

Dana 17. rujna 2021. godine zastupnici Hrvatskog sabora raspravljali su o prijedlogu Zakona o naseljima koji je u prvom čitanju. 

Državna tajnica Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine gđa. Dunja Magaš, dipl. ing. građ., predstavila je zastupnicima Hrvatskog sabora Prijedlog Zakona o naseljima te je navela kako će se predloženim zakonom postići niz pozitivnih efekata među kojima su: postizanje horizontalne usklađenosti zakonodavstva, unapređenje podataka registra prostornih jedinica čime će se unaprijediti i podaci u katastru nekretnina i zemljišnim knjigama, stvaranje okvira za uspostavu registra zgrada te za unaprjeđenje i provođenje digitalnog popisa stanovništva, standardizacija u imenovanju naselja, ulica i trgova, jasno propisivanje postupaka određivanja granica područja naselja i određivanja imena naselja, ulica i trgova .

Iz Državne geodetske uprave raspravi je prisustvovao glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod.

Pisane vijesti