Započelo izlaganje za katastarsku općinu Veli Vrh

Slika /slike/Vijesti/Izlaganja/Veliki_vrh.jpg

Na području Područnog ureda za katastar Pula, Odjel za katastar nekretnina Pula, katastarska općina Veli Vrh započelo je izlaganje podataka prikupljenih i obrađenih katastarskom izmjerom i tehničkom reambulacijom. Izlaganje se provodi zajedno sa nadležnim Općinskim sudom u Puli u zgradi Mjesnog odbora Veli Vrh.

Za navedenu katastarsku općinu geodetsko snimanje obavljeno je u razdoblju od 2007-2008. godine, a elaborati za izlaganje od strane izvoditelja tvrtke Teodolit d.o.o. iz Zadra predani su 2019. godine. U sklopu projekta ažurirani su svi elaborati tehničke reambulacije za ukupno 2400 katastarskih čestica.
 
Ovo se izlaganje provodi na temelju Detaljnog plana izlaganja na javni uvid podataka, prikupljenih katastarskom izmjerom, osnivanja i obnove zemljišne knjige kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici 04. listopada 2018. godine. 

Pisane vijesti