Započinje nova katastarska izmjera za dio katastarske općine Jelsa na otoku Hvaru

  • Slika /slike/Vijesti/Višegodišnji_program/2024/Hvar/Jelsa4.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Glavni ravnatelj Državne geodetske uprave zajedno sa zamjenicom Majom Pupačić posjetio je dana 9. svibnja 2024. godine općinu Jelsa kako bi s načelnikom općine Nikšom Peronjom obilježio početak nove katastarske izmjere za dio katastarske općine Jelsa.

Katastarska izmjera provodi se u okviru Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2024. godinu i ovom je će izmjerom obuhvatiti površina od 360 hektara koju pokriva 4478 katastarskih čestica. Vrijednost radova je 859.230 eura bez PDV-a.

Glavni ravnatelj Antonio Šustić je u svom govoru rekao kako je Hrvatski sabor u listopadu 2021. godine donio Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. - 2030., a Vlada RH Godišnji program katastarskih izmjera i Državni program sređivanja i usklađenja katastra i zemljišnih knjiga na otocima 2023. - 2027. i da će se provedbom tih Programa učiniti dodatni napori kako bi se evidencije katastra i zemljišnih knjiga na otocima dodatno unaprijedile, a da će sređeni katastar i zemljišne knjige zasigurno pokrenuti provedbu razvojnih i infrastrukturnih projekata koji će stanovnicima otoka unaprijediti svakodnevni život. "Hrvatska će na 10 posto svog teritorija, u svim građevinskim područjima dobiti sređene, usklađene i istinite zemljišne evidencije. One su od nemjerljivog značaja za gospodarski i društveni razvoj, kako države i društva u cjelini, tako i jedinica lokalne samouprave. Postoji čitav niz benefita - nova katastarska izmjera građanima donosi trajno rješavanje pitanja granica svojeg vlasništva, razvrgnuće suvlasničkih odnosa te legalizaciju neevidentiranih dogovornih nagodbi, zamjene, kupoprodaje, nasljeđivanja, ali i raščišćavanje i prijenos, odnosno registraciju prava vlasništva. Što se jedinica lokalne samouprave tiče, one su najveći korisnici, jer kad katastar i zemljišne knjige obnove svoje evidencije i krene njihova uporaba, sve eksponencijalno raste", rekao je Šustić.

"Izmjenama zakonskih okvira, promijenjena su pravila rada i na taj se način postupak obnove katastra i zemljišnih knjiga drastično skratio tako da se može očekivati da će se u roku od godine dana, možda malo više, vlasnici nekretnina moći pohvaliti čistim papirima", naglasio je. "Geodeti i pravni stručnjaci zajednički odrađuju posao, svaki za svoj dio i kroz ovaj se, ubrzani proces obnove katastra i zemljišnih knjiga osigurava suvremen i učinkovit sustav zemljišne administracije koji naravno doprinosi većoj pravnoj sigurnosti i ulaganjima", istaknuo je glavni ravnatelj.

Kako je za uspješnu provedbu projekta od iznimne važnosti i aktivno sudjelovanje nositelja prava na nekretninama glavni ravnatelj je iskoristio priliku i pozvao sve nositelje prava da se aktivno uključe u katastarsku izmjeru te se odazovu pozivu Državne geodetske uprave i izvođača radova na javnu tribinu 10. svibnja 2024. godine u svečanu dvoranu općine Jelsa s početkom u 18 sati. Stanovnici Jelse imati će priliku saznati na koji način obilježiti svoje međe, a na sva pitanja odgovorit će im izvođači radova koji su s Državnom geodetskom upravom potpisali ugovor o izvođenju radova.

Ispred Državne geodetske uprave otvaranju radova prisustvovala je i pročelnica PUK-a Split Nada Ujević, predstavnice županije Splitsko-dalmatinske i tvrtke izvođača radova.

 

Pisane vijesti