O nama

Državna geodetska uprava (DGU) je državna upravna organizacija koja obavlja poslove iz područja geodezije, kartografije, katastra i fotogrametrije te vodi brigu o uspostavi nacionalne infrastrukture prostornih podataka, informatizaciji katastra i geodetsko-prostornog sustava, državnoj službenoj kartografiji (1:5000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000), geodetskoj dokumentaciji, statističkim podacima o katastru nekretnina, prostornim jedinicama i vodovima te geodetsko-katastarskim poslovima za državnu granicu.

DGU poslove iz svog djelokruga obavlja u Središnjemu uredu i Područnim uredima za katastar. Područni uredi za katastar (20) ustrojavaju se za područje županije u sjedištu županije i mogu imati odjele za katastar nekretnina i/ili ispostave (92) izvan sjedišta županije u gradovima i općinama. Izuzetak je Grad Zagreb, glavni grad Republike Hrvatske. Za njegovo područje katastarske planove i ostale katastarske podatke održava Gradski ured za katastar geodetske poslove Grada Zagreba koji je dio gradske uprave.

Svatko ima pravo u za to određeno vrijeme i pod nadzorom službenika DGU, odnosno ureda Grada Zagreba, obaviti uvid u podatke katastra nekretnina te iz njega dobiti izvode, ispise i preslike. Uvid u podatke katastra nekretnina može se ograničiti u opsegu koji zahtijevaju interesi unutarnje sigurnosti i obrane zemlje, odnosno zaštite osobnih podataka, a koji je određen posebnim propisima.

OIB Državne geodetske uprave: 84891127540

Uredovno radno vrijeme Središnjeg ureda Državne geodetske uprave za rad sa građanima i drugim strankama je svaki radni dan od 09-12 sati.

Elektronička kontaktna točka Središnjeg ureda Državne geodetske uprave za službeno dopisivanje s tijelima državne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima:
pisarnica_su@dgu.hr