Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu NN 24/23

Rok za predaju prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja u Narodnim novinama, odnosno do 09.03.2023. godine.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Državna geodetska uprava, Gruška 20, Zagreb, s naznakom «za javni natječaj – izvanredan prijam», a za radno mjesto pod rednim brojem 4. s naznakom «za javni natječaj – redovan prijam» (uz redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje).