Geodetsko informatički rječnik

0-9 A B C Č Ć D E F G H I J K L LJM N NJ O P R S Š T U V W X Y Z Ž
A/D-pretvarač
Definicija: Analogno/digitalni pretvarač.

Vidi: analogan; digitalan

Područje: informatika

EN: A/D converter

DE: AD-Wandler

aberacija, sferna
Vidi: otklon, sferni

ABGPS
Definicija: GPS-tehnologija koja se s uspjehom može koristiti za nadopunu i smanjenje opsega poslova određivanja koordinata kontrolnih točaka, a također i tijekom snimanja za upravljanje ekspozicijama i određivanje koordinata projekcijskih središta.

Vidi: GPS; točka, kontrolna; središte, projekcijsko

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: ABGPS (Airborne Global Positioning System)

ACSM
Definicija: Američka udruga za geodeziju i kartografiju.

Područje: kartografija

EN: ACSM (American Congress on Surveying and Mapping)

adaptacija oka
Definicija: Prilagodba oka na određeno prosječno stanje osvjetljenja vidnog polja te na svjetlosne razlike. Pri adaptaciji se zbivaju tri karakteristične promjene: promjena svjetlosne osjetljivosti čunjića i štapića, prelaz vida s čunjića na štapiće i promjena veličine pupile oka. Optimalna oštrina vida, a time i optimalna funkcija oka pri mjerenju subjektivnim optičkim instrumentima postići će se ako je oko adaptirano na svjetlosno stanje vidnog polja.

Vidi: instrument, optički

Područje: fizika (optika)

EN: adaptation of the eye

FR: adaptation d’oeil

DE: Adaptation des Auges

adicija
Vidi: zbrajanje

Adobe Acrobat
Definicija: Prvi softver koji je podržao PDF, a razvila ga je tvrtka Adobe Systems. Naziv Adobe Acrobat odnosi se na seriju softverskih proizvoda, među kojima su najvažniji Adobe Reader, kao besplatni program za čitanje i ispisivanje PDF datoteka, te Adobe Acrobat Standard i Adobe Acrobat Professional, programi za stvaranje PDF datoteka.

Vidi: PDF

Područje: informatika

EN: Adobe Acrobat

Adobe Photoshop
Vidi: Photoshop

Adobe Systems
Definicija: Tvrtka koja se bavi razvojem računalnog softvera. Osnovali su je 1982. godine John Warnock i Charles Geshke nakon što su napustili kompaniju Xerox. Cilj im je bio daljnji razvoj i usavršavanje jezika za opis stranica PostScript. Njihova inicijativa s vremenom je izazvala pravu revoluciju u stolnom izdavaštvu. Najpoznatiji proizvodi su Adobe Acrobat, Adobe Photoshop i PDF.

Područje: informatika

EN: Adobe Systems

adresa
Definicija: (1) Binarna kodirana oznaka za pronalaženje mjesta u memoriji. Razlikuju se apsolutne i relativne adrese. Apsolutna adresa je uvijek numerička. Ona je izgrađena od relativne adrese, koja je dopunjena upravljačkom adresom. Upravljačka adresa služi kao npr. početna adresa nekog programa. Svi programi koji trebaju biti spremljeni na željeno mjesto u memoriji adresirani su relativno s obzirom na početak programa. (2) Sredstvo referenciranja entiteta u svrhu jedinstvenog identificiranja i određivanja položaja. Poštanska adresa je poznati primjer koji se odnosi na određeno mjesto stanovanja ili poslovnu jedinicu.

Vidi: entitet

Područje: (1) informatika, (2) GIS

EN: address

FR: adresse

DE: (1) Speicher-Adresse; (2) Adresse

adresa katastarske čestice
Definicija: Prostorni podatak o katastarskoj čestici koji omogućava lakše identificiranje prostornog položaja katastarske čestice; može se dobiti iz podataka o rudinama ili podataka o pripadnosti katastarske čestice određenom naselju, mjestu, ulici ili trgu; podatak evidentiranje kojega do danas nije uređeno katastarskim propisima.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

AdV
Definicija: Radna zajednica geodetskih uprava zemalja Savezne Republike Njemačke.

Područje: geodezija

DE: AdV (Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland)

aerobaza
Definicija: Linearna udaljenost između dvaju uzastopnih snimališta jednog stereopara.

Vidi: stereopar; snimalište

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: base, photo

FR: base photographique

DE: Bildbasis

aerofotogrametrija
Definicija: Dio fotogrametrije koji proučava geometrijske zakonitosti centralne projekcije Zemljine površine prilikom snimanja iz zraka.

Vidi: fotogrametrija

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: photogrammetry, aerial

FR: photogrammétrie aérienne

DE: Aerophotogrammetrie; Luftbildmessung

aerokamera
Definicija: Kamera specijalne konstrukcije prilagođene snimanju iz zrakoplova.

Vidi: kamera

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: camera, aerial survey

FR: chambre métrique aérienne

DE: Luftbild-Meßkamera

aerosnimka
Definicija: Fotografija dijela površine Zemlje ili drugoga nebeskog tijela načinjena iz zrakoplova ili svemirske letjelice.

Vidi: izmjera, topografska

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: air-photograph

FR: photographie aerienne

DE: Luftbild

aerosnimka, vertikalna
Definicija: Aerosnimka na kojoj se glavna optička os poklapa s vertikalnom osi u mjestu snimanja ili je od nje tek neznatno otklonjena, tj. nadirna i glavna točka snimke približno se podudaraju.

Vidi: aerosnimka

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: air-photograph, vertical

FR: photographie aérienne á axe vertical

DE: Senkrechtluftbild

aerotriangulacija
Definicija: Proces simultanog presjeka natrag i naprijed zraka svjetlosti zabilježenih na snimkama. Konjugirane zrake projicirane iz dviju ili više snimaka sa zajedničkim preklopom sijeku se u zajedničkoj točki terena i na taj način određuju njezin prostorni položaj. Skup svih zraka snimaka transformira se u zemljišni koordinatni sustav u postupku izjednačenja. Kada je izjednačenje završeno, zemljišne koordinate nepoznatih točaka određene su presjekom naprijed pripadajućih zraka svjetlosti.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: aerotriangulation; triangulation, aerial

FR: aérotriangulation; triangulation aérienne

DE: Aerotriangulation; Aerotriangulierung

AGA
Definicija: Radna skupina na području digitalne kartografije u Saveznoj Republici Njemačkoj, koja se sastoji od članova zastupnika iz geodetskih zavoda, državne uprave i sveučilišnih instituta. Održava godišnju radnu sjednicu, koju mogu posjetiti stručnjaci iz svih područja kartografije.

Područje: kartografija

DE: AGA (Arbeitsgruppe Automation in der Kartographie)

AGI
Definicija: Udruga za geografske informacije.

Područje: geoinformatika

EN: AGI (Association for Geographic Information)

agrar
Definicija: Ukupnost odnosa u poljodjelstvu.

Područje: inženjerska geodezija

EN: agriculture

agregacija
Vidi: spajanje

agrimensor
Također: agrimensor

Definicija: Mjernik u starom Rimu.

Područje: geodezija

AI
Vidi: inteligencija, umjetna

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
Vidi: HATZ

akciju ili osigura iste podatke uz zadane iste uvjete.
Područje: informatika

EN: repeatability

DE: Wiederholbarkeit

akomodacija oka
Definicija: Prilagodba oka, uglavnom promjenom oblika očne leće, na promatranje različito udaljenih predmeta uz oštru sliku na mrežnici. To svojstvo oka treba isključiti pri mjerenjima, pa okular instrumenta treba postaviti tako da oko nije akomodirano.

Vidi: dioptriranje

Područje: fizika (optika)

EN: accomodation

FR: accommodation de l'oeil

DE: Akkomodation

akomodacija, stereoskopska
Definicija: Sposobnost ljudskog osjeta vida da dovede do poklapanja dviju slika radi stereoskopskog promatranja.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

akromat
Definicija: Optički sustav leća (najmanje dvije) kojima se kromatska aberacija uklanja za dvije određene valne duljine za koje prijamnik svjetlosnog zračenja ima najvišu osjetljivost. Za vizualne instrumente (npr. dalekozor) većinom Fraunhoferove linije C i F (valne duljine 656 nm i 485 nm).

Vidi: otklon, kromatski

Područje: fizika (optika)

EN: system, achromatic

FR: systeme achromatique

DE: Achromat

aksiom
Definicija: Osnovna tvrdnja u nekoj teoriji koja se smatra istinitom i ne dokazuje se. Tako, na primjer, Arhimedov aksiom tvrdi da za svaki realan broj postoji prirodan broj veći od njega. Euklidov aksiom o paralelama tvrdi da točkom izvan pravca prolazi točno jedan pravac paralelan s tim pravcem.

Područje: matematika

EN: axiom

FR: axiome

DE: Axiom; Grundsatz

aksonometrija
Definicija: Metoda paralelnog projiciranja. Uz dani objekt povezuje se prostorni ortogonalni koordinatni sustav, a ravnina slike odabire se koso smještena prema koordinatnom trobridu. Ortogonalna aksonometrija nastaje ako su zrake projiciranja okomite na ravninu slike. Kosa aksonometrija nastaje ako su zrake projiciranja kose prema ravnini slike. U specijalnom slučaju ravnina slike može biti paralelna s jednom od koordinatnih ravnina.

Područje: kartografija

EN: axonometry

FR: axonométrie

DE: Axonometrie

akt
Definicija: Pojedini dokument kojim započinje, nastavlja se ili završava određeni postupak.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

aktualnost
Definicija: Ono što je u sadašnjem trenutku, što je sada, što se tiče današnjice, današnjeg svijeta, za što se danas svi zanimaju.

Područje: informatika

EN: currency

alarm
Definicija: Test trening-uzorka koji se obično upotrebljava prije nego što je izračunata signaturna statistika. Alarm osvjetljava područje prikaza, tj. aproksimaciju površine koja bi bila klasificirana signaturom.

Vidi: statistika, signaturna; trening-uzorak

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: alarm

DE: Alarm

alati, vizualizacijski
Definicija: Alati za kartografsku vizualizaciju i oblikovanje kartografike. Za sada je razvijeno fokusiranje, kojim se određuje kontrast između objekta i okoliša, te time određuje granica oštre jasnoće. Popratni su učinci poznati kao iščezavanje, zamagljivanje, rasplinjavanje i sl. Nadalje su gotovo do savršenstva razvijeni zumiranje, pri kojem se može razlikovati grafički, sadržajni i inteligentni zum, te rad s isječcima, prozorima, grafovima i ikonama. Uz to, također, postoje trodimenzionalni prikazi, sjenčanje s različitim modelima osvjetljenja, npr. konstantno sjenčanje (flat shading), metoda interpolacije intenziteta (Gouraud shading), metoda interpolacije normale na plohu (Phong shading), metoda praćenja zrake (ray-tracing) i metoda isijavanja tijela (radiosity), treptanje i blještanje, različiti filtri, istodobni prikaz raznih karata, transformacija boja.

Vidi: vizualizacija, kartografska; kartografika

Područje: kartografija

EN: tools, visualization

DE: Visualisierungswerkzeuge

ALB
Definicija: Automatizirana zemljišna knjiga. Projekt njemačkih geodetskih uprava za prevođenje zemljišne knjige u digitalni oblik.

Vidi: ALK; ALKIS

Područje: katastar i zemljišna knjiga, geoinformatika

EN: Automatic real estate tables

DE: ALB (Automatisiertes Liegenschaftsbuch)

alfanumerički
Također: alfanumerički

Definicija: Sastavljen od slova, brojka i ostalih znakova.

Područje: informatika

EN: alphanumeric

FR: alphanumérique

DE: alphanumerisch

algebra
Definicija: Grana matematike koja proučava algebarske operacije ili točnije, grana matematike koja proučava algebarske strukture. Uz aritmetiku i geometriju jedna od najstarijih grana matematike.

Vidi: jednadžba, algebarska; operacije, algebarske; struktura, algebarska

Područje: matematika

EN: algebra

FR: algebre

DE: Algebra

algebra, linearna
Definicija: Dio algebre koji proučava linearne (vektorske) prostore i njihove potprostore, linearna preslikavanja (operatore), linearne, bilinearne i kvadratne funkcije (funkcionale ili forme) na vektorskim prostorima.

Područje: matematika

EN: algebra, linear

FR: algebre linéaire

DE: Algebra, lineare

algebra, slikovna
Definicija: Bilo koji oblik algebarske funkcije primijenjen na vrijednosti podataka jednog ili više kanala snimke.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: algebra, image

algoritam
Definicija: (1) Konačni uređeni skup dobro definiranih pravila za rješavanje problema. (2) Uputa o izvođenju određenih matematičkih operacija određenim redoslijedom kako bi se točno ili približno riješio neki matematički problem. Ne postoji algoritam za rješenje svakoga matematičkog problema. Koliko je bilo važno naći točan pojam algoritma vidi se iz činjenice da je to bio preduvjet konstrukcije modernoga računskog stroja (Turingov stroj).

Vidi: algoritam, Euklidov

Područje: matematika, informatika

EN: algorithm

FR: algorithme

DE: Algorithmus

algoritam, Euklidov
Definicija: Postupak za nalaženje najveće zajedničke mjere dvaju cijelih brojeva.

Područje: matematika

EN: algorithm, Euclidean

FR: algorithme d'Euclide

DE: Algorithmus, Euklidischer

algoritam, Gaussov
Definicija: Računski postupak koji je utemeljio Gauss za rješavanje nekog linearnog sustava jednadžbi, prema kojem se nepoznanice postupno eliminiraju.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka, matematika

EN: algorithm, Gaussian

FR: algorithme de Gauss

DE: Algorithmus, Gaußscher

alhidada
Definicija: Mehanička cjelina dijelova teodolita koja se okreće iznad srednjeg i donjeg dijela. Glavni su dijelovi kućište s nosačem dalekozora, dalekozor s horizontalnom osovinom, uređaji za očitanje, libele i kompenzator.

Područje: mjerni instrumenti

EN: part, upper; motion, upper (SAD); part, top; alidade

FR: alidade; partie supérier

DE: Oberteil; Alhidade

aliniranje
Definicija: Postavljanje točaka u pravac ili u vertikalnu ravninu.

Vidi: instrument za aliniranje; pravac, mjerni

Područje: praktična geodezija, inženjerska geodezija

EN: alignment

FR: alignement

DE: Alignement

ALK
Definicija: Automatizirani katastarski plan. Projekt njemačkih geodetskih uprava za izradu, čuvanje i izdavanje katastarskih planova u digitalnom obliku i odatle izvedenih

ALKIS
Definicija: Projekt u nastajanju Radne zajednice geodetskih uprava Savezne Republike Njemačke (AdV) za integraciju automatiziranoga katastarskog plana (ALK) i automatizirane zemljišne knjige (ALB) u jedinstveni model podataka prema analogiji sa Službenim topografsko-kartografskim informacijskim sustavom (ATKIS).

Vidi: AdV; ALK; ALB; ATKIS

Područje: katastar i zemljišna knjiga, geoinformatika, GIS

EN: Authoritative real estate information system

DE: ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem)

almanah
Definicija: Skup parametara za predikciju položaja i pogreške sata svih GPS-satelita (svaki satelit odašilje almanah).

Vidi: efemeride, odaslane; efemeride, precizne

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: almanac

DE: Almanach

almukantarat
Definicija: Zamišljena linija na plohi Zemljine kugle uzduž koje su sve točke jednako udaljene od bilo koje točke kugle koja se smatra polom određenoga koordinatnog sustava.

Područje: kartografija

EN: almucantar

FR: parallele de hauteur

DE: Netzbreite

alodij
Definicija: Srednjovjekovno slobodno pravo vlasništva na zemljištu.

Područje: inženjerska geodezija

altimetar
Također: altimetar

Vidi: barometar, aneroidni

altimetrija
Također: altimetrija

Definicija: Mjerenje relativnih i apsolutnih visina.

Napomena: Izraz se u nas primjenjuje najčešće za barometarsko mjerenje visina.

Vidi: barometar, aneroidni

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: altimetry

FR: altimétrie

DE: Höhenmessung

ametropija
Definicija: Odstupanje od normalne refrakcije oka. Ametropije oka su kratkovidnost, dalekovidnost i astigmatizam oka.

Vidi: pravovidnost; astigmatizam oka

Područje: fizika (optika)

FR: amétropie

DE: Fehlsichtigkeit; Ametropie

amortizacija stare hipotekarne tražbine u zemljišnoj knjizi
Definicija: Postupak u kojem se stvaraju uvjeti za brisanje stare hipotekarne tražbine iz zemljišne knjige.

Vidi: tražbina, hipotekarna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

amper
Definicija: Znak A, jedinica jakosti električne struje, osnovna SI-jedinica, definiran je kao ona jakost stalne električne struje koja, prolazeći dvama usporednim, ravnim i beskonačno dugim vodičima, zanemarivo malenog kružnog presjeka, razmaknutim u vakuumu jedan metar, uzrokuje između njih silu 2·10-7 njutna po metru duljine.

Vidi: sustav jedinica, Međunarodni; njutn

Područje: metrologija

EN: ampere

FR: ampere

DE: Ampere

amplituda
Definicija: Maksimalni otklon ili odstupanje od položaja mirovanja ili ishodišnog položaja pri titranju (posebno pri harmoničnom titranju). Pri rasprostiranju elektromagnetskog vala amplituda odgovara maksimalnoj jakosti električnog, odnosno magnetskog polja.

Vidi: titranje; modulacija amplitude

Područje: fizika

EN: amplitude

FR: amplitude

DE: Amplitude

anaglif
Definicija: Način opažanja trodimenzionalnog objekta pomoću posebnih naočala i dviju snimki otisnutih obično u crvenoj i zelenoj boji.

Vidi: karta, stereoskopska

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja, kartografija

analiza
Definicija: Logički postupak raščlanjivanja nekog pojma ili problema na osnovne dijelove.

Područje: matematika

EN: analysis

FR: analyse

DE: Analyse

analiza gradijenta
Definicija: Analitički postupak upotrebljavanja podataka u DMR-u koji omogućava maksimalnu procjenu promjena između susjednih elemenata plohe. Općenito se upotrebljava za određivanje nagiba na Zemljinoj površini.

Vidi: model reljefa, digitalni

Područje: GIS

EN: analysis, gradient

DE: Gradientenanalyse

analiza osnovne komponente
Definicija: Analiza kovarijance složenog niza podataka prikazanih kao dodatne kombinacije na novim osima, što pokazuje različite značajke korelacije među podacima.

Vidi: kovarijanca; korelacija

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: analysis, principal component

DE: Komponentenanalyse, prinzipielle

analiza susjedstva
Također: analiza susjedstva

Definicija: Bilo koja tehnika obrade slike koja uzima u obzir okolne piksele.

Vidi: obrada slike; piksel

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: analysis, neighborhood

DE: Nachbarschaftsanalyse

analiza, Fourierova
Definicija: Matematička tehnika za transformiranje i razlaganje podataka u nizove sinusnih i kosinusnih valova. Često se upotrebljava u oceanskim i atmosferskim aplikacijama. Također se koristi kao tehnika filtriranja u postupku digitalne obrade slika za uklanjanje neželjenih šumova u podacima ili smanjenje veličine skupa podataka.

Vidi: obrada slike, digitalna; šum

Područje: matematika

EN: analysis, Fourier

FR: analyse de Fourier

DE: Fourier-Analyse

analiza, harmonijska
Definicija: Dio matematike koji ujedinjuje metode teorije Fourierovih redova i Fourierovih integrala. Bit harmonijske analize je u prikazu neke funkcije u obliku sume harmonijskih varijacija. Klasična harmonijska analiza sastoji se u razlaganju periodične funkcije u konvergentan Fourierov red.

Vidi: analiza, Fourierova

Područje: matematika

EN: analysis, harmonic

DE: Analyse, harmonische

analiza, matematička
Definicija: Grana matematike koja proučava realne funkcije realne varijable. Osnovna sredstva matematičke analize su limes, derivacija, integral, razvoj u red.

Vidi: račun, diferencijalni; račun, integralni

Područje: matematika

EN: analysis, mathematic

FR: analyse mathématique

DE: Analyse, mathematische

analiza, matrična
Definicija: Metoda kombiniranja dvaju tematskih slojeva gdje izlazni sloj sadrži odvojene klase za svaku kombinaciju dviju ulaznih klasa.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: analysis, matrix

FR: analyse des matrices

DE: Matrixanalyse

analiza, neizrazita
Definicija: Metoda koja se bavi nesigurnostima i kvantitativnim netočnostima u podacima. Umjesto ovisnosti o Booleovoj logici u kojoj entitet ili je ili nije član unije dvaju skupova, koristi se funkcija članstva koja izražava vjerojatnost da će biti ostvaren određeni rezultat.

Područje: GIS

EN: analysis, fuzzy

DE: Analyse, fuzzy

analiza, numerička
Definicija: Proučavanje metoda računanja koje sadrže aproksimacije, kao što su npr. iterativne metode.

Područje: matematika

EN: analysis, numeric

DE: Analyse, numerische

analiza, prostorna
Definicija: Analitičke tehnike rezultati kojih ovise o položaju entiteta koji se proučavaju. To uključuje proučavanje položaja, dimenzija i atributnih vrijednosti geografskih fenomena.

Vidi: entitet; vrijednost, atributna

Područje: GIS

EN: analysis, spatial

DE: Raumanalyse

analogan
Definicija: Neprekidan, neprekinut, kontinuiran, nediskretiziran, suprotan od digitalnoga. Pojam koji se upotrebljava za svaki uređaj koji veličine prikazuje neprekinuto promjenljivim fizikalnim svojstvom, primjerice naponom u električnom krugu. Potječe od grčke riječi analogos, što znači omjer ili proporcija. Analogni uređaj može prikazivati beskonačni broj vrijednosti unutar radnog raspona. U računalstvu, kartografiji, fotogrametriji i daljinskim istraživanjima pojam analogan rabi se za opisivanje podataka spremljenih ili prikazanih u grafičkom ili slikovnom obliku.

Vidi: digitalan

Područje: informatika

EN: analog

DE: analog

analogija
Definicija: (1) Način učenja i razmišljanja u kojem se neki problem rješava primjenom postupka koji je prije toga doveo do rješenja sličnog problema. (2) Srodnost različitih matematičkih objekata, teorija i dr.

Područje: matematika

EN: analogy

DE: Analogie

analognih, grafičkih oblika iz baze podataka.
Vidi: plan, katastarski; baza podataka; ALKIS

Područje: katastar i zemljišna knjiga, geoinformatika

EN: Automatic real estate map

DE: ALK (Automatisierte Liegenschaftskarte)

anastigmat
Definicija: Fotografski objektiv sastavljen od najmanje triju leća (triplet), ali i vrlo složene građe, kod kojeg su astigmatizam i druge pogreške preslikavanja uklonjeni, tako da i uz puni otvor i visoku svjetlosnu jakost daje oštru sliku do ruba formata snimke.

Vidi: astigmatizam

Područje: fizika (optika)

EN: anastigmat

FR: anastigmat

DE: Anastigmat

animacija
Definicija: Simulacija pokreta stvorena prikazivanjem niza uzastopnih slika na zaslonu. Postiže se na nekoliko načina, ovisno o alatima što stoje na raspolaganju, programskom jeziku i radnom okružju. Računalna animacija jedna je od ključnih sastavnica multimedije.

Vidi: simulacija; multimedija

Područje: informatika

EN: animation

FR: animation

DE: Animation

animacija, kartografska
Definicija: Kartografska tehnika na webu koja zorno prikazuje pokret i promjene; razlikuju se vremenske i nevremenske animacije; animacije mogu oslikati promjene u prostoru (promjena mjesta), na lokaciji (promjena atributa) ili u vremenu.

Vidi: animacija; World Wide Web

Područje: kartografija, geoinformatika

EN: animation, cartographic

FR: animation cartographique

DE: Animation, kartographische

anomalija sile teže
Definicija: Razlika između ubrzanja sile teže u realnom i normalnom polju.

Vidi: sila teža

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: anomaly, gravity

FR: anomalie de la gravité

DE: Schwereanomalie

anomalija visine
Definicija: Visinska razlika između teluroida i fizičke površine Zemlje.

Vidi: teluroid; visina, normalna

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: anomaly, height

DE: Höhenanomalie

anotacija
Definicija: Opisni sadržaj slike ili karte.

Područje: GIS

EN: annotation

DE: Anmerkung

ANSI
Definicija: Skup znakova Američkog nacionalnog instituta za norme. Sadrži 256 znakova, prvih 128 su isti kao kod ASCII-skupa znakova. ANSI-datoteka je tekstualna datoteka.

Vidi: datoteka, tekstualna; ASCII

Područje: informatika

EN: ANSI (American National Standards Institute)

antimeridijan
Definicija: Meridijan koji se od meridijana dane točke razlikuje za 180° geografske dužine.

Vidi: dužina, geografska

Područje: kartografija

EN: antimeridian

FR: antiméridien

DE: Gegenmeridian

AOL
Definicija: Vodeća američka tvrtka za pružanje komercijalnih informacijskih usluga na internetu.

Područje: informatika

EN: America On Line (AOL)

API
Definicija: Aplikacijsko programsko sučelje preko kojega se komunicira s operativnim sustavom, različitim protokolima i slično.

Područje: informatika

EN: API (Application Program Interface)

aplet
Definicija: Program izrađen tako da se pokreće iz druge aplikacije. Za razliku od aplikacije apleti se ne mogu izvršavati izravno od operativnog sustava.

Vidi: aplikacija

Područje: informatika

EN: applet

aplikacija
Također: aplikacija

Definicija: Računalni program izrađen za obavljanje neke zadaće. Ovisno o vrsti posla za koji je napravljen, obrađuje brojeve, tekst, grafiku ili njihovu kombinaciju.

Područje: informatika

EN: application

aplikata
Definicija: Treća koordinata točke u prostornom Kartezijevu koordinatnom sustavu.

Područje: matematika

apokromat
Definicija: Složeni sustav leća (objektiva) kojim je kromatska aberacija uklonjena za tri valne duljine.

Vidi: otklon, kromatski

Područje: fizika (optika)

EN: system, apochromatic

DE: Apochromat

apotem(a)
Također: apotem(a)

Definicija: Duljina okomice spuštene iz središta pravilnog poligona na njegovu stranicu; polumjer upisane kružnice pravilnog poligona.

Područje: matematika

EN: apothem

FR: apotheme

DE: Apothema; Radius des Inkreises

APR
Definicija: Elektronski instrument koji impulsnim načinom mjeri vertikalne udaljenosti od Zemljine površine do zrakoplova.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: APR (Airborne Profile Recorder); Terrain Profile Recorder (TPR)

aproksimacija
Definicija: (1) Postupak približnog izračunavanja neke (matematičke) veličine pomoću drugih, u pravilu jednostavnijih (matematičkih) veličina. (2) Rezultat dobiven takvim postupkom.

Područje: matematika

EN: approximation

FR: approximation

DE: Approximation; Näherung

aproksimacija, linearna
Definicija: Aproksimacija funkcije linearnom funkcijom. Zasniva se na formuli: , za Npr. . Za , za , tj.

Područje: matematika

EN: approximation, linear

DE: Aproximation, lineare

apscisa
Definicija: Prva koordinata točke u Kartezijevu koordinatnom sustavu u ravnini ili prostoru. Tako je 3 apscisa točke (3,–5) u ravnini, a 4 apscisa točke (4,0,3) u prostoru. Obično se označuje slovom x.

Napomena: U geodeziji i kartografiji obično projekcija srednjeg meridijana.

Područje: matematika

EN: abscissa

FR: abscisse

DE: Abszisse

apsorpcija
Definicija: U daljinskim istraživanjima termin se odnosi na upijanje elektromagnetske energije u atmosferi ili na površini materije.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: absorption

FR: absorption

DE: Absorption

apsorpcija svjetlosti
Definicija: Pretvaranje zračene energije svjetlosti u optičkom sredstvu u druge oblike energije (npr. toplinsku). Odnos apsorbiranog zračenja prema početnom zračenju naziva se stupnjem apsorpcije. Apsorpcija svjetlosti pri prolazu kroz atmosferu utječe na kontrast slike mjernog objekta. Odnos stvarnoga kontrasta k i kontrasta kd opažanog objekta na udaljenosti d dan je približnim izrazom: , gdje je q koeficijent ekstinkcije, e baza prirodnih logaritama. Smanjenje kontrasta utječe na vidljivost i moć razlučivanja, a time na mjerne procese.

Vidi: difuzija svjetlosti (napomena); ekstinkcija; koeficijent ekstinkcije

Područje: fizika (optika)

EN: absorption, light; absorbance, light

FR: absorption de la lumiere

DE: Lichtabsorption

apstrakcija
Definicija: Jedan od temeljnih misaonih postupaka kojim se iz cjeline izdvajaju, a zatim promatraju bitna svojstva te zanemaruju ona koja su nebitna, posebna ili slučajna; postupak kojim se iz niza predodžbi formiraju pojmovi, pričem se ostavljaju po strani njihove posebnosti, a zadržava samo ono što im je zajedničko.

Područje: informatika, matematika

EN: abstraction

DE: Abstraktion

ar
Definicija: Iznimno dopuštena jedinica za površinu, iznosi 100 m2, označava se s "a". Ar je definiran već u prvim danima Metričkog sustava 1795. godine kao površina kvadrata sa stranicama 10 m.

Vidi: sustav jedinica, Međunarodni

Područje: metrologija

DE: Ar

arak, dodjelbeni
Definicija: Tiskanica koja se koristi u postupku komasacije za nadjelbenu raspravu i u tijeku nje, a izrađuje se za svaku pojedinu tablu i sadrži sljedeće podatke: broj table, skicu table, površinu i vrijednost – ukupnu i po pojedinim klasama – privremenu parcelaciju s vrijednostima i površinama parcela te imenima sudionika komasacije redoslijedom nadjele i s podacima o dodijeljenim novim parcelama.

Područje: inženjerska geodezija

ARC/INFO
Definicija: Softver tvrtke ESRI za geografske informacijske sustave u inačicama za osobna i velika računala (ARC/INFO – kratica iz programskog sustava ARC i relacijske baze podataka INFO).

Vidi: ESRI; GIS; baza podataka, relacijska

Područje: GIS

EN: ARC/INFO

archie
Definicija: Program koji omogućuje pretraživanje popisa datoteka što ih se upotrebom anonimnog FTP-a može učitati s ostalih računala domaćina.

Vidi: FTP, anonimni

Područje: informatika

EN: archie

ARCS
Definicija: Mornarička služba rasterskih karata. Prvi od dvaju servisa digitalnih karata koje proizvodi hidrografski ured Velike Britanije. Osigurava sigurne i točne navigacijske podatke; čini dostupnima rasterske faksimile ažurnih papirnatih karata za upotrebu s raznim kompatibilnim navigacijskim sustavima i softverskim paketima.

Područje: pomorstvo

EN: ARCS (Admiralty Raster Chart Service)

ArcView
Definicija: definicija (2 occurrences)

Vidi: ESRI

EN: ArcView

argument
Definicija: Argument funkcije isto je što i nezavisna varijabla, tj. element domene ili područja definicije funkcije. Argument kompleksnog broja je kut j što ga vektor koji predstavlja kompleksan broj z čini s pozitivnim smjerom realne osi, .

Područje: matematika

EN: argument

DE: Argument

arhipelag
Definicija: Niz ili skupina relativno blizih otoka, geološki iste građe i postanka. Mogu biti kontinentalni (npr. u Egejskome moru), vulkanski (Havaji) i koraljni (Marshallovi otoci).

Područje: pomorstvo

EN: archipelago

FR: archipel

DE: Archipel

arhitektura
Definicija: Ustroj računalnog sustava ili nekog njegovog dijela.

Područje: informatika

aritmetika
Definicija: Grana matematike koja se bavi brojevima, ponajviše prirodnim, cijelim i racionalnim brojevima. Tradicionalno se naziva kraljicom matematike, a gotovo svi veliki matematičari njome su se bavili.

Područje: matematika

EN: arithmetic

FR: arithmétique

DE: Arithmetik

arondacija
Definicija: Okrupnjivanje (zaokruživanje) posjeda jednog posjednika pripajanjem tuđih susjednih zemljišta zamjenom parcela.

Vidi: posjednik

Područje: inženjerska geodezija

EN: regroupement of lots

DE: Arrondierung

asanacija naselja
Definicija: Stvaranje zdravih i higijenski besprijekornih uvjeta života u naseljima (uz regulaciju sastavni dio postupka uređenja naselja u komasaciji).

Područje: inženjerska geodezija

DE: Assanierung von Wohngebieten

ASCII
Definicija: Skupina standardnih znakova (slova, brojke, interpunkcijski znakovi i kontrolni znakovi) u kojoj je svakom znaku pridodana kodna kombinacija (npr. 065 = A, 049 = 1, 037 = %), a primjenjuje se u mikroprocesorskim sustavima. ASCII-datoteka je tekstualna datoteka koju može čitati gotovo svaki program.

Vidi: datoteka, tekstualna

Područje: informatika

EN: ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

asembler
Definicija: Prevodilački program za strojno orijentirane programske jezike.

Vidi: jezik, programski

Područje: informatika

EN: assembler

DE: Assembler

asimptota
Definicija: Kod ravninskih krivulja, pravac koji se to više približava krivulji što se točka krivulje više udaljava u beskonačnost, ali s krivuljom nema zajedničkih točaka. Za asimptotu se kaže i da je tangenta krivulje u beskonačnosti.

Područje: matematika

EN: asymptote

FR: asymptote

DE: Asymptote

asocijacija
Također: asocijacija

Definicija: Asocijacijom se dobiva skup klasa s određenim odnosom između pojedinih klasa koje čine taj skup.

Područje: informatika

EN: association

aspekt
Također: aspekt

Definicija: Smjer nagiba zemljišta, obično se izražava stupnjevima prema sjeveru. Mnogi GIS-ovi omogućuju funkcije koje generiraju aspekt (gledište) iz plošnih modela reljefa.

Područje: GIS

EN: aspect

ASPRS
Definicija: Američko društvo za fotogrametriju i daljinska istraživanja.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: ASPRS (American Society of Photogrammetry and Remote Sensing)

astenosfera
Definicija: Gornji dio Zemljina plašta, žitkog stanja.

Vidi: plašt, Zemljin

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: asthenosphere

DE: Asthenosphäre

astigmatizam
Definicija: Pogreška preslikavanja leće ili optičkog sustava koja i uz uske, ali skošene snopove zraka svjetlosti uzrokuje neoštrinu slike točke. Snop zraka dobiva konoidni oblik i svjetlost se koncentrira, umjesto u jednoj točki, u dvjema svijetlim linijama, međusobno okomitima. Njihov razmak mjera je astigmatizma. Astigmatizam se promatra u dva glavna presjeka: meridionalni, položen točkom koja se preslikava i optičkom osi, te sagitalni, okomit na meridionalni presjek, a koji sadrži središnju zraku uskog snopa točke. Slike svih točaka ravnine okomite na optičku os po meridionalnim presjecima daju općenito zakrivljenu meridionalnu plohu slike s tjemenom na optičkoj osi, a po sagitalnim presjecima zakrivljenu sagitalnu plohu slike. Zakrivljenost ploha slike u odnosu na ravninu u kojoj se traži slika uzrokom je neoštre slike izvan njezina središta.

Vidi: zakrivljenost polja slike

Područje: fizika (optika)

EN: astigmatism

FR: astigmatisme

DE: Astigmatismus

astigmatizam oka
Definicija: Pogreška refrakcije oka zbog osnog astigmatizma optičkog sustava oka uzrokovanog nejednakom zakrivljenošću pojedinih graničnih ploha. Astigmatizam oka mjeritelja mora se ispraviti naočalnom lećom ili još bolje kontaktnom lećom.

Područje: fizika (optika)

EN: astigmatism of the eye

FR: astigmatisme d'oeil

DE: Astigmatismus des Auges

astrofizika
Definicija: Dio astronomije koji istražuje i proučava fizikalno-kemijska svojstva i procese na svemirskim tijelima. Služi se fotometrijom, fotografijom i spektralnom analizom te različitim elektronskim i radiotehničkim napravama. Dijeli se na astrofiziku Sunca, zvijezda i galaktika.

Područje: fizika

EN: astrophysics

FR: astrophysique

DE: Astrophysik

astrolab
Definicija: Astrogeodetski azimutni instrument, služi za određivanje položaja nebeskih tijela na nebeskoj sferi. Najčešće se rabi astrolab s prizmom, kojim se iz trenutka kad zvijezde dostižu određenu visinu mogu lako, brzo i dovoljno točno odrediti obje geografske koordinate i točno vrijeme.

Vidi: astronomija

Područje: mjerni instrumenti

EN: astrolabe

FR: astrolabe

DE: Astrolab(ium)

astronomija
Definicija: Znanost o zvijezdama, odnosno pojavama u svemiru i o svemirskim tijelima. Bavi se određivanjem položaja nebeskih tijela, proučavanjem njihova gibanja, fizičkim sastavom nebeskih tijela, njihovim sjajem, temperaturom, postankom, razvojem itd. Astronomija je multidisciplinarna znanost i dijeli se na: sfernu, praktičnu, geodetsku, položajnu astronomiju i dr.

Vidi: astronomija, sferna; astronomija, praktična; astronomija, geodetska; astronomija, položajna

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: astronomy

FR: astronomie

DE: Astronomie

astronomija, geodetska
Definicija: Grana astronomije koja se bavi određivanjem astronomskih koordinata stajališta na Zemljinoj površini (astronomske širine i dužine), praćenjem kretanja polova Zemlje i nepravilnosti Zemljine rotacije te određivanjem azimuta prema nekoj točki na Zemljinoj površini, u odnosu na smjer prema sjeveru, iz opažanja zvijezda i Sunca.

Vidi: astronomija; koordinate, astronomske

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: astronomy, geodetic

DE: Astronomie, geodätische

astronomija, položajna
Definicija: Grana astronomije koja uključuje sfernu, praktičnu i geodetsku astronomiju.

Vidi: astronomija, sferna; astronomija, praktična; astronomija, geodetska

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: astronomy, positional

DE: Positionsastronomie

astronomija, praktična
Definicija: Grana astronomije koja proučava metode određivanja koordinata nebeskih tijela iz podataka opažanja i pokazuje kako se iz tih koordinata i astronomskih opažanja određuju astronomske koordinate točaka na Zemljinoj površini. Zbog toga se u praktičnoj astronomiji proučavaju astronomski instrumenti i utjecaj pogrešaka mjerenja na rezultate mjerenja.

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: astronomy, practical

DE: Astronomie, praktische

astronomija, sferna
Definicija: Grana astronomije koja se bavi definiranjem matematičkih rješenja za određivanje koordinata položaja nebeskih tijela na nebeskom svodu i proučavanjem pojava koje uzrokuju promjene koordinata nebeskih tijela.

Vidi: astronomija

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: astronomy, spherical

DE: Astronomie, sphärische

ATKIS
Definicija: Njemački službeni topografsko-kartografski informacijski sustav. Projekt službe za izmjeru zemljišta zemalja Savezne Republike Njemačke i BKG-a (prije IfAG) za izgradnju informacijskog sustava, koji se sastoji iz jednog digitalnog topografskog modela (DLM) i više digitalnih kartografskih modela (DKM) i treba biti nadgradnja klasične analogne tiskane topografske karte. Poslužio kao uzor za STOKIS.

Vidi: IfAG; BKG; STOKIS

Područje: geoinformatika

EN: Authoritative topographic cartographic information system

DE: ATKIS (Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem)

atlas
Definicija: Niz karata koje namjenski i sadržajno čine cjelinu, povezan u knjigu ili izdan kao nepovezani skup pojedinačnih karata, koje se nakon izlaska svih uvežu.

Područje: kartografija

EN: atlas

FR: atlas

DE: Atlas

atlas, nacionalni
Definicija: Kompletni tematski atlas sastavljen od sustavnog niza analitičkih i sintetskih tematskih karata istih ili bliskih mjerila, različite tematike, kojim se nastoji dati potpun kartografski prikaz države, njezine strukture i problema.

Vidi: atlas, tematski; karta, analitička; karta, sintetska

Područje: kartografija

EN: atlas, national

FR: atlas national

DE: Landesatlas

atlas, tematski
Definicija: Atlas sastavljen od tematskih karata.

Vidi: atlas; karta, tematska

Područje: kartografija

EN: atlas, thematic

FR: atlas thématique

DE: Atlas, thematischer

atmosfera
Definicija: Plinoviti omotač oko Zemlje. U stalnom omjeru su dušik (78,08%), kisik (20,95%), argon (0,93%) i ostali plemeniti plinovi. U promjenljivom su odnosu: ugljični dioksid i vodena para. Donji slojevi atmosfere dijele se na troposferu (visina iznad polova 9 km, iznad ekvatora 17 km) i stratosferu (do 50 km). Slijedi mezosfera (do 80 km), termosfera (do 1100 km) i egzosfera kao prelazno područje prema međuzvjezdanom prostoru (do 6000 km). Prema fizikalno-kemijskim procesima atmosfera se dijeli na ozonosferu, između 10 i 50 km, karakterističnu po koncentraciji ozona, i na ionosferu, koja počinje na visini od 70 ~ 80 km s velikom gustoćom iona, što utječe na elektromagnetska svojstva, a time i na uvjete širenja radiovalova u mjernim procesima. Graničnim slojem naziva se sloj zraka troposfere do približno 1000 m, koji je pod neposrednim termičkim i dinamičkim utjecajem tla, a od posebnog je značenja za fiziku atmosferskih procesa i za mjerne djelatnosti. Posebno se u tu svrhu proučava podsloj graničnog sloja koji se naziva prizemnim slojem, visine 50 do 100 m, a u nekim slučajevima i do 200 m. Granica nižeg prizemnog sloja iznosi ljeti oko 30 m, a zimi oko 10 m. Najniži prizemni sloj je u području 2 do 3 m s vrlo izraženim nestabilnostima zračnih masa tijekom insolacije. Pri prolazu vizure kroz taj sloj pojavljuju se značajna refrakcijska djelovanja pa se, kao npr. pri niveliranju, propisuju minimalne visine i maksimalne duljine vizure, kao i pogodno vrijeme za opažanja.

Vidi: refrakcija, atmosferska

Područje: fizika

EN: atmosphere

FR: atmosphere

DE: Atmosphäre

atribut
Definicija: (1) Karakteristika geografskog objekta opisana brojevima ili znakovima, spremljena u tabelarni format i povezana s objektom identifikacijskim brojem koji mu je korisnik dodijelio. (2) Brojčani, tekstualni ili slikovni podatak u relacijskoj bazi podataka koji opisuje prostorne značajke točaka, linija i površina.

Vidi: baza podataka

Područje: GIS

EN: attribute

DE: Attribut

atribut, tematski
Definicija: Atribut koji neku pojavu određuje u tematskoj dimenziji. Tematski atributi koji su kodirani u bazu podataka daju konceptualno preslikavanje između stvarnog svijeta i računalnog prikaza.

Vidi: atribut

Područje: kartografija, informatika

EN: attribute, thematic

DE: Attribut, thematisches

atribut, vremenski
Definicija: Atribut koji neku pojavu određuje u vremenskoj dimenziji.

Vidi: atribut

Područje: kartografija, informatika

EN: attribute, temporal

DE: Attribut, zeitliches

AUTO CARTO
Definicija: Međunarodna konferencija iz područja digitalne kartografije koja se pod tim nazivom održava svake dvije godine; potpomaže ju ICA.

Vidi: ICA

Područje: geoinformatika

EN: AUTO CARTO

AutoCAD
Definicija: Softver za računalom podržano projektiranje (CAD) i crtanje u 2D i 3D. Razvila ga je tvrtka Autodesk, Inc. Prva verzija objavljena je 1982. Bio je to jedan od prvih programa za CAD i osobna računala. U ranijim verzijama AutoCAD je koristio primitivne grafičke elemente kao što su linije, polilinije, kružnice, lukovi i tekst, kao temelj za složenije objekte. Od sredine 1990-ih, objekti su podržani njegovim sučeljem C++ API. Suvremeni AutoCAD sadrži skup osnovnih alata za modeliranje tijela i 3D. Podržava veći broj sučelja za programiranje aplikacija za prilagodbu korisniku i automatizaciju. To su AutoLISP, Visual LISP, VBA, .NET i ObjectARX. AutoCAD-ov izvorni format datoteka DWG, i format za prijenos podataka DXF, postali su de facto standardi za interoperabilnost CAD podataka.

Područje: informatika

EN: AutoCAD

autograf
Definicija: (1) Kvalitetan instrument za stereoizmjeru fotogrametrijskih snimaka, bilo pozitiva ili negativa. (2) Stereoinstrumenti tvrtke Wild (A1 – A10).

Vidi: stereoinstrument

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: (1) device, restitution; instrument, restitution; (2) autograph

FR: (1) appareil de restitution; restituteur; (2) autographe

DE: (1) Auswertegerät; (2) Autograph

autokarta
Također: autokarta

Definicija: Tematska karta kojoj je glavni sadržaj cestovna mreža s njezinim tehničkim svojstvima i objekti od posebne važnosti u prometu.

Vidi: karta; kartografija

Područje: kartografija

EN: road map; street map

DE: Autokarte; Strassenkarte

autokolimacija
Definicija: Preslikavanje pri kojem se slika predmeta stvara u ravnini predmeta. Pri preslikavanju pomoću dioptričkog sustava to se realizira položajem predmeta u žarišnoj ravnini objektiva uz povratni hod snopova međusobno paralelnih zraka odbijanjem na ravnom zrcalu (autokolimacijsko zrcalo) ili prizmi (autokolimacijska prizma) postavljenoj ispred objektiva. Predmet (nitni križ) osvijetljen je posebnim uređajem. Vrlo je točan optički postupak za mjerenje malih pomaka ili odstupanja, kao i malih promjena smjera.

Područje: fizika (optika)

EN: autocollimation

FR: autocollimation

DE: Autokollimation

autokolimator
Definicija: Optički uređaj izveden na principu autokolimacije. Autokolimatori su i dalekozori teodolita ili nivelira s posebnim autokolimacijskim okularima, a rabe se za različita ispitivanja.

Vidi: okular, autokolimacijski

Područje: mjerni instrumenti

EN: auto-collimator

FR: auto-collimateur

DE: Autokollimator

autokorelacija
Definicija: (1) Korelacija jedne veličine ili cijelog niza veličina sa samim sobom. Ispituje se metodom dvostrukih, odnosno višestrukih mjerenja iste veličine. (2) Metoda utvrđivanja stereoparalakse automatskim načinom. Počela se primjenjivati već s pojavom analitičkih instrumenata i snažnijih računala. Punu afirmaciju nalazi u digitalnoj fotogrametriji. Temelji se na računanju koeficijenta korelacije između vrijednosti pojedinih elementarnih slikovnih elemenata uzduž konjugiranih epipolarnih linija na lijevoj i desnoj snimci. Naravno, uvjet je prethodno obavljena epipolarna orijentacija snimaka.

Napomena: U GIS-u se često upotrebljava kao statistička mjera koja opisuje kako se vrijednost jednog atributa u geografski referenciranim točkama mijenja kao funkcija udaljenosti i orijentacije među njima.

Vidi: korelacija; stereoparalaksa

Područje: (1) matematička obrada geodetskih podataka, GIS; (2) fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: autocorrelation

FR: autocorélation

DE: Autokorrelation

autor karte
Definicija: Lice ili pravna osoba koja je intelektualni tvorac karte, ili bilo kojega kartografskog prikaza i koja je prva kartu ili prikaz izradila.

Područje: kartografija

EN: author, map

FR: auteur de carte

DE: Kartenverfasser; Kartenautor

AVHRR
Definicija: Senzor ugrađen u satelite NOAA koji snima u četiri ili pet spektralnih kanala (0,55 mm do 12,50 mm), prostorne rezolucije 1,1 km, a radiometrijske 10 bita. Odjednom snima površinu 3000 km × 6000 km.

Vidi: rezolucija, prostorna; rezolucija, radiometrijska; senzor

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer)

azimut
Definicija: (1) Općenito, kut u točki promatranja između meridijana te točke i smjera prema nekoj drugoj točki, mjeren od sjevernog dijela meridijana u smjeru kretanja kazaljke na satu. S obzirom na način određivanja i mjesto promatranja razlikuje se nekoliko vrsta azimuta. (2) Smjer, u stupnjevima, između antene za prijam satelitskog signala i pravog sjevera. Kutna udaljenost mjeri se u smjeru kretanja kazaljki na satu.

Vidi: meridijan; azimut, astronomski; azimut, geodetski

Područje: (1) geodezija; (2) fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: azimuth

FR: azimut

DE: Azimut

azimut, astronomski
Definicija: Kut između ravnine astronomskog meridijana u točki promatranja i ravnine koja prolazi vertikalom te točke i zadanim smjerom. U teorijskoj astronomiji azimut se računa od južnog dijela meridijana u smjeru kretanja kazaljke na satu.

Vidi: meridijan, astronomski

Područje: geodezija

EN: azimuth, astronomic

FR: azimut astronomique

DE: Azimut, astronomisches

azimut, geodetski
Definicija: Kut između ravnine geodetskog meridijana u točki promatranja i ravnine koja prolazi normalom na referentni elipsoid u točki promatranja i zadanim smjerom.

Vidi: meridijan, geodetski

Područje: geodezija

EN: azimuth, geodetic

FR: azimut geodésique

DE: Azimut, geodätisches

ažuriranje
Vidi: osuvremenjivanje