Obustave i poništenja

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena I.-2021.
Datum objave: 23.04.2021.
Djelomično se obustavlja postupak prijma na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenika po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave KLASA: 112-03/21-01/02, URBROJ: 541-07-02/6-21-2 od 23.03.2021. godine, koji je objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave dana 24.03.2021. godine, za radna mjesta kako slijedi:

1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR KRAPINA
ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME I GEODETSKE PSLOVE
 
13.1/5 Stručni referent za geodetske poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica – radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika
 
2. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR VARAŽDIN
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA LUDBREG
 
16.3/1 Voditelj odjela za katastar nekretnina - 1 izvršitelj/izvršiteljica – radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

 
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2020 III
Datum objave: 05.02.2021.
Djelomično se obustavlja postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave KLASA: 112-03/20-01/11, URBROJ: 541-07-02/7-21-4 od 03.02.2021. godine, koji je objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave dana 21.12.2020. godine, za radno mjesto kako slijedi:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR  PULA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA BUJE
 
Stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2020 I
Datum objave: 01.12.2020.
Djelomično se obustavlja postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave KLASA: 112-03/20-01/05, URBROJ: 541-07-02/7-20-4 od 19.03.2020. godine, koji je objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave dana 25.03.2020. godine, za radno mjesto kako slijedi:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR  SPLIT
ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME I GEODETSKE POSLOVE
 
Stručni referent za geodetske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
PUK Slavonski Brod, OKN Slavonski Brod - stručni referent za geodetske poslove
Datum objave: 23.10.2020.
Obustavlja se postupak prijma na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave dana 19.03.2020. godine, za radno mjesto:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR SLAVONSKI BROD
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SLAVONSKI BROD

stručni referent za geodetske poslove - 1 izvršitelj/ica
PUK OS, OKN Osijek - stručni referent za katastarske poslove
Datum objave: 13.10.2020.
Obustavlja se postupak prijma na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave dana 04.03.2020. godine, za radno mjesto:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR OSIJEK
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA OSIJEK

stručni referent za katastarske poslove - 1 izvršitelj/ica
PUK Osijek, Odjel za katastarske programe i geodetske poslove - stručni referent za geodetske poslove
Datum objave: 13.10.2020.
Obustavlja se postupak prijma na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave dana 20.03.2020. godine, za radno mjesto:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR OSIJEK
ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME I GEODETSKE POSLOVE

stručni referent za geodetske poslove - 1 izvršitelj/ica
PUK VU, OKN Vinkovci - stručni suradnik za geodetske poslove
Datum objave: 26.03.2020.
Obustavlja se postupak prijma na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave dana 12.03.2020. godine, za radno mjesto:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR VUKOVAR
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA VINKOVCI

stručni suradnik za geodetske poslove - 1 izvršitelj/ica