Obustave i poništenja

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme_2019. IV
Datum objave: 13.09.2019.
Obustavlja se postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave dana 30.07.2019. godine, za radno mjesto kako slijedi:
 
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR  PULA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA BUJE
 
Stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
 
PUK Šibenik, OKPGP - stručni savjetnik za geodetske poslove
Datum objave: 23.08.2019.
Obustavlja se postupa prijma na određeno vrijeme na radno mjesto stručni savjetnik za geodetske poslove u Područnom uredu za katastar Šibenik, Odjel za katastarske programe i geodetske poslove.
PUK Virovitica, Odjel za katastar nekretnina Slatina, viši stručni savjetnik za geodetske poslove
Datum objave: 19.07.2019.
Obustavlja se postupa prijma na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni savjetnik za geodetske poslove u Područnom uredu za katastar Virovitica, Odjel za katastar nekretnina Slatina.
PUK Gospić, Odjel za katastarske programe i geodetske poslove - stručni suradnik za geodetske poslove
Datum objave: 15.07.2019.
Obustavlja se postupak Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme za radno mjesto:
 
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR GOSPIĆ
ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME I GEODETSKE POSLOVE
 
STRUČNI SURADNIK ZA GEODETSKE POSLOVE – 1 izvršitelj/izvršiteljica
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme_2019
Datum objave: 28.05.2019.
Obustavlja se postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave dana 15.02.2019. godine, za radno mjesto kako slijedi:
 
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR  PULA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA POREČ
 
Stručni referent za katastarske poslove – 2 izvršitelja/izvršiteljice
 
PUK Rijeka - OKN Krk i OKN Crikvenica, IKN Rab
Datum objave: 21.05.2019.
Djelomično se obustavlja postupak prijma službenika u državnu službu na određeno vrijeme, u Državnu geodetsku upravu, objavljen na web stranicama Ministarstva uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave dana 17.04.2019. godine,  za radno mjesto:

1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR RIJEKA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA CRIKVENICA
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA RAB

- stručni referent za katastarske poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme_2019
Datum objave: 25.04.2019.
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka po raspisanom oglasu na određeno vrijeme KLASA: 112-03/19-01/02.