Obustave i poništenja

Oglas na određeno vrijeme - PUK Varaždin - 2024
Datum objave: 25.03.2024.
Obustavlja se postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave, KLASA: 112-03/24-01/2, URBROJ: 541-07-02/3-24-2 od 13.02.2024. godine, koji je objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave dana 15.02.2024. godine, za radna mjesta:

1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR VARAŽDIN
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA VARAŽDIN
16.2/6 Ovlašteni katastarski referent - 1 izvršitelj/ica - radi zamjene duže vrijeme odsutnog
službenika

2. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR VARAŽDIN
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA LUDBREG
16.3/3 Ovlašteni katastarski referent - 1 izvršitelj/ica - radi zamjene duže vrijeme odsutnog
službenika
Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu NN 158/23
Datum objave: 07.03.2024.
Djelomično se obustavlja postupak Javnog natječaja za redovan i izvanredan prijam službenika u državnu službu, u Državnu geodetsku upravu, na neodređeno vrijeme, objavljenog u »Narodnim novinama«, broj 158/23 od 29.12.2023. godine za radna mjesta:

1.DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR RIJEKA
ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME I GEODETSKE POSLOVE
 
19.1/8 stručni referent za geodetske poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica
 
2.DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR VUKOVAR
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA VINKOVCI
27.3/2 viši stručni savjetnik za geodetske poslove  1 izvršitelj/izvršiteljica
 
3. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
SREDIŠNJI URED
SEKTOR ZA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKI I GEOINFORMACIJSKI SUSTAV
SLUŽBA ZA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKI SUSTAV
 
8.1/5 viši informatički referent - 1 vježbenik/vježbenica
Oglas na određeno vrijeme - PUK Varaždin, OKN Varaždin i OKN Ludbreg
Datum objave: 13.02.2024.
Djelomično se obustavlja postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave, KLASA: 112-03/23-01/19, URBROJ: 541-07-02/3-23-2 od 07.12.2023. godine, koji je objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave dana 11.12.2023.godine, za radna mjesta:

1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR VARAŽDIN
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA VARAŽDIN
16.2/6 Ovlašteni katastarski referent - 1 izvršitelj/ica - radi zamjene duže vrijeme odsutnog
službenika

2. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR VARAŽDIN
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA LUDBREG
16.3/3 Ovlašteni katastarski referent - 1 izvršitelj/ica - radi zamjene duže vrijeme odsutnog
službenika
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - Služba za pravne poslove - upravni savjetnik
Datum objave: 28.11.2023.
Obustavlja se postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave, koji je objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave dana 28.06.2023. godine, za radno mjesto:
 
SREDIŠNJI URED
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I VOĐENJE LJUDSKIH POTENCIJALA
SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE
 
7.1/4 Upravni savjetnik - 1 izvršitelj/ica - radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika
Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu NN 75/23
Datum objave: 28.11.2023.
Djelomično se obustavlja postupak javnog natječaja za redovan i izvanredan prijam službenika u državnu službu objavljen u „Narodnim novinama“, broj 75/23 od 07.07.2023. godine, za radno mjesto kako slijedi:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
SREDIŠNJI URED
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I VOĐENJE LJUDSKIH POTENCIJALA
SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE

7.1/2 viši upravni savjetnik - 1 izvršitelj/izvršiteljica
 
Oglas na određeno vrijeme - Služba za vođenje ljudskih potencijala - stručni savjetnik
Datum objave: 22.09.2023.
Obustavlja se postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave, KLASA: 112-03/23-01/16, URBROJ: 541-07-02/5-23-2 od 07.09.2023. godine, koji je objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave dana 08.09.2023. godine, za radno mjesto:
 
SREDIŠNJI URED
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I VOĐENJE LJUDSKIH POTENCIJALA
SLUŽBA ZA VOĐENJE LJUDSKIH POTENCIJALA
 
7.2/3 Stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica – radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika
Oglas na određeno vrijeme - PUK Krapina, OKN Donja Stubica - ovlašteni geodetski referent
Datum objave: 04.08.2023.

Obustavlja se postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave, KLASA: 112-03/23-01/15, URBROJ: 541-07-02/5-23-2 od 17.07.2023. godine, koji je objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave dana 18.07.2023. godine, za radno mjesto:
 
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR KRAPINA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA DONJA STUBICA
 
13.5/4 Ovlašteni geodetski referent – 1 izvršitelj/ica – radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika
Oglas na određeno vrijeme - PUK Krapina, IKN Klanjec - stručni referent za geodetske poslove
Datum objave: 18.07.2023.
Obustavlja se postupak prijma na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave, objavljenom na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave, dana 30.06.2023. godine, za radno mjesto:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR KRAPINA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA ZABOK
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA KLANJEC

 
13.3.1/4 Stručni referent za geodetske poslove – 1 izvršitelj/ica – radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika
 
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena VIII - 2023 - PUK Bjelovar
Datum objave: 03.07.2023.
Obustavlja se postupak prijma na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave, objavljenom na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave, dana 15.06.2023. godine, za radno mjesto:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR BJELOVAR
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA BJELOVAR
 
18.2/2 Viši stručni savjetnik za geodetske poslove – 1 izvršitelj/ica – radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena VII - 2023
Datum objave: 23.06.2023.
Obustavlja se postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave, KLASA: 112-03/23-01/9, URBROJ: 541-07-02/5-23-2 od 23.05.2023. godine, koji je objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave dana 31.05.2023. godine, za radno mjesto:
 
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
SREDIŠNJI URED
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I VOĐENJE LJUDSKIH POTENCIJALA
SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE
 
7.1/4 Upravni savjetnik – 1 izvršitelj/ica – radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena V - 2023
Datum objave: 01.06.2023.
Obustavlja se postupak prijma na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave, objavljenom na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave, dana 10.05.2023. godine, za radno mjesto:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR ČAKOVEC
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA PRELOG
 
31.3/4 Stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/ica – radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

 
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - za vrijeme trajanja projekta
Datum objave: 11.05.2023.
Obustavlja se postupak prijma na određeno vrijeme  po raspisanom oglasu za vrijeme trajanja projekta LIFE CROLIS, objavljenom na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave, dana 25.04.2023. godine, za radno mjesto:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
SREDIŠNJI URED
SEKTOR ZA INFRASTRUKTURU PROSTORNIH PODATAKA
SLUŽBA ZA NIPP
ODJEL ZA KOORDINACIJU NIPP-a I GEOGRAFSKA IMENA
 
5.1.1/2 Viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica – za vrijeme trajanja projekta
 
Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu NN 24/23
Datum objave: 28.04.2023.
Djelomično se obustavlja postupak javnog natječaja za redovan i izvanredan prijam službenika u državnu službu objavljen u „Narodnim novinama“, broj 24/23 od 01.03.2023. godine, za radna mjesta kako slijedi:
 
1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
SREDIŠNJI URED
SEKTOR ZA KATASTARSKI SUSTAV
SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE KATASTARSKIH OPERATA
ODJEL ZA UNAPREĐENJE I KORIŠTENJE KATASTARSKIH PODATAKA
 
3.1.2/4 ovlašteni geodetski referent -1 izvršitelj/izvršiteljica
 
2. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
SREDIŠNJI URED
SEKTOR ZA KATASTARSKE IZMJERE I INFRASTRUKTURU
SLUŽBA ZA KATASTAR INFRASTRUKTURE
 
4.2/2 viši stručni savjetnik -1 izvršitelj/izvršiteljica
 
 
3. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR BJELOVAR
ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME I GEODETSKE POSLOVE
 
18.1/4 ovlašteni geodetski referent -1 izvršitelj/izvršiteljica
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena IV - 2023
Datum objave: 13.04.2023.
Obustavlja se postupak prijma na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave, objavljenom na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave, dana 27.03.2023. godine, za radno mjesto:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR BJELOVAR
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA DARUVAR

 
18.3/8 Stručni referent za geodetske poslove– 1 izvršitelj/ica – radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika
 
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2023
Datum objave: 03.03.2023.

Djelomično se obustavlja postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave KLASA: 112-03/22-01/24, URBROJ: 541-07/1-22-3 od 15.12.2022. godine, koji je objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave dana 19.12.2022. godine, za radno mjesto:

29.3/4 stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2023
Datum objave: 06.02.2023.
Djelomično se obustavlja postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave KLASA: 112-03/22-01/24, URBROJ: 541-07/1-22-3 od 15.12.2022. godine, koji je objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave dana 19.12.2022. godine, za radna mjesta:

19.6/2 stručni suradnik za geodetske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
19.6/5 stručni referent za geodetske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
19.2/12 stručni referent za geodetske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
29.3/4 stručni referent za katastarske poslove – 3 izvršitelja/izvršiteljice
28.2.2/4 stručni referent za geodetske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
28.4/6 stručni referent za geodetske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
21.2/4 ovlašteni geodetski referent – 1 izvršitelj/izvršiteljica
24.2/10 stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
24.3/3 viši stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
 
Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu NN 148/22
Datum objave: 17.01.2023.
Obustavlja se postupak Javnog natječaja za redovan i izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu objavljen u "Narodnim novinama" broj 148/22.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena XIII - 2022
Datum objave: 22.12.2022.
Obustavlja se postupak prijma na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave, objavljenom na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave, dana 06.12.2022. godine, za radno mjesto:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
SEKTOR ZA EU FONDOVE, MEĐUNARODNU SURADNJU I POSEBNE REGISTRE
SLUŽBA ZA POSEBNE REGISTRE
ODJEL ZA REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA
 
9.1.1/1 Voditelj odjela – 1 izvršitelj/ica – radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

 
Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu NN 121/22
Datum objave: 25.11.2022.
Djelomično se obustavlja postupak javnog natječaja za redovan i izvanredan prijam službenika u državnu službu, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 121/22 od 19.10.2022. godine, za radna mjesta:

1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
SEKTOR ZA FINANCIJSKE POSLOVE, STRATEŠKO PLANIRANJE, NABAVU I OPĆE POSLOVE
SLUŽBA ZA NABAVU I OPĆE POSLOVE
ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I PISARNICU

6.2.2/3 Stručni referent - 1 izvršitelj/ica

2. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
SEKTOR ZA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKI I GEOINFORMACIJSKI SUSTAV
SLUŽBA ZA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKI SUSTAV

8.1/4 Informatički suradnik - 1 vježbenik/ica
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena X - 2022
Datum objave: 10.11.2022.
Obustavlja se postupak prijma na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave, objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave, dana 10.11.2022. godine, za radno mjesto:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR KARLOVAC
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA KARLOVAC
 
15.2/5 Stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/ica – radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

 
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena VI - 2022.
Datum objave: 29.09.2022.
Djelomično se obustavlja postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave KLASA: 112-03/22-01/11, URBROJ: 541-07-02/6-22-2 od 29.07.2022. godine, koji je objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave, dana 01.08.2022. godine, za radno mjesto:

PODRUČNI URED ZA KATASTAR DUBROVNIK
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA KORČULA
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA BLATO
 
30.3.1/5 Stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/ica – radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika
 
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2022_III
Datum objave: 09.09.2022.
Djelomično se obustavlja postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave KLASA: 112-03/22-01/06, URBROJ: 541-07-02/6-22-4 od 21.06.2022. godine, koji je objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave, dana 27.06.2022. godine, za radno mjesto:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR ŠIBENIK
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA KNIN
 
26.3/3 Ovlašteni katastarski referent – 1 izvršitelj/izvršiteljica, zbog povećanog opsega posla, na određeno vrijeme do izvršenja aktivnosti iz Detaljnog plana


 
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena V - 2022.
Datum objave: 30.08.2022.
Djelomično se obustavlja postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave KLASA: 112-03/22-01/09, URBROJ: 541-07-02/6-22-2 od 15.07.2022. godine, koji je objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave, dana 18.07.2022. godine, za radno mjesto:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR SPLIT
ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME I GEODETSKE POSLOVE
 
28.1/3 Stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica – radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

 
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2022_III
Datum objave: 29.07.2022.
Djelomično se obustavlja postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave KLASA: 112-03/22-01/06, URBROJ: 541-07-02/6-22-4 od 21.06.2022. godine, koji je objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave, dana 27.06.2022. godine, za radna mjesta kako slijedi:

1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR KRAPINA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA ZABOK
 
13.3/4 Ovlašteni geodetski referent – 2 izvršitelja/izvršiteljice, zbog povećanog opsega posla, na određeno vrijeme do izvršenja aktivnosti iz Detaljnog plana
 
2. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR KRAPINA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA ZABOK
 
13.3/5 Ovlašteni katastarski referent – 2 izvršitelja/izvršiteljice, zbog povećanog opsega posla, na određeno vrijeme do izvršenja aktivnosti iz Detaljnog plana
 
3. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR ZADAR
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA BIOGRAD NA MORU
 
24.4/4 Ovlašteni geodetski referent – 1 izvršitelj/izvršiteljica, zbog povećanog opsega posla, na određeno vrijeme do izvršenja aktivnosti iz Detaljnog plana

 
Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu NN 74/22
Datum objave: 28.07.2022.
Djelomično se obustavlja postupak javnog natječaja za redovan i izvanredan prijam službenika u državnu službu, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 74/22 od 29.06.2022. godine, za radna mjesta:
 
1. SREDIŠNJI URED
SEKTOR ZA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKI I GEOINFORMACIJSKI SUSTAV
SLUŽBA ZA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKI SUSTAV
8.1/5 Viši informatički referent – 1 vježbenik/ca
 
2. PODRUČNI URED ZA KATASTAR KRAPINA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA DONJA STUBICA
13.5/1 Voditelj odjela – 1 izvršitelj/ica
 
3. PODRUČNI URED ZA KATASTAR SISAK
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA NOVSKA
14.4/5 Stručni referent za katastarske poslove – 1 vježbenik/ca
 
4. PODRUČNI URED ZA KATASTAR BJELOVAR
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA DARUVAR
18.3/3 Stručni suradnik za geodetske poslove – 1 vježbenik/ca
 
5. PODRUČNI URED ZA KATASTAR VIROVITICA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SLATINA
21.3/2 Viši stručni savjetnik za geodetske poslove  – 1 izvršitelj/ica
 
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena IV - 2022.
Datum objave: 30.06.2022.
Obustavlja se postupak prijma na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave, objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave, dana 09.06.2022. godine, za radno mjesto:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR BJELOVAR
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA DARUVAR
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA GAREŠNICA
 
18.3.1/2 Viši stručni savjetnik za geodetske poslove – 1 izvršitelj/ica – radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika
 
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena III - 2022.
Datum objave: 13.06.2022.
Djelomično se obustavlja postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave KLASA: 112-03/22-01/07, URBROJ: 541-07-02/6-22-2 od 03.05.2022. godine, koji je objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave, dana 05.05.2022. godine, za radna mjesta kako slijedi:

1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR DUBROVNIK
ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME I GEODETSKE POSLOVE
 
30.1/4 Stručni referent za geodetske poslove – 1 izvršitelj/ica – radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

2. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR DUBROVNIK
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA METKOVIĆ
 
30.4/8 Stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/ica – radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

3. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR DUBROVNIK
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA METKOVIĆ
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA PLOČE
 
30.4.1/2 Viši stručni savjetnik za geodetske poslove – 1 izvršitelj/ica – radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika
 
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2022_II
Datum objave: 26.04.2022.
Djelomično se obustavlja postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave KLASA: 112-03/22-01/04, URBROJ: 541-07-02/6-22-2 od 17.03.2022. godine, koji je objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave, dana 18.03.2022. godine.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2022
Datum objave: 26.04.2022.
Djelomično se obustavlja postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave KLASA: 112-03/22-01/03, URBROJ: 541-07-02/7-22-2 od 18.02.2022. godine, koji je objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave, dana 21.02.2022. godine.
 
Javni natječaj za izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2021. - VI
Datum objave: 10.03.2022.
Djelomično se obustavlja postupak javnog natječaja za izvanredan prijam službenika u državnu službu, u Državnu geodetsku upravu, koji je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 145/21 od 29.12.2021. godine.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena II.-2021.
Datum objave: 24.11.2021.
Djelomično se obustavlja postupak prijma na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenika po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave KLASA: 112-03/21-01/08, URBROJ: 541-07-02/6-21-2 od 11.10.2021. godine, koji je objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave dana 14.10.2021. godine, za radna mjesta kako slijedi:

1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
SREDIŠNJI URED
SEKTOR ZA INFRASTRUKTURU PROSTORNIH PODATAKA
SLUŽBA ZA NIPP
ODJEL ZA INTEROPERABILNOST PODATAKA NIPP-A
 
5.1.2/2 Viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica - radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika
 
2. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR DUBROVNIK
ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME I GEODETSKE POSLOVE
 
30.1/2 Stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica - radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika
 
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena II.-2021.
Datum objave: 09.11.2021.
Djelomično se obustavlja postupak prijma na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenika po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave KLASA: 112-03/21-01/08, URBROJ: 541-07-02/6-21-2 od 11.10.2021. godine, koji je objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave dana 14.10.2021. godine, za radna mjesta kako slijedi:

1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR POŽEGA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA POŽEGA
 
22.2/7 Ovlašteni geodetski referent - 1 izvršitelj/izvršiteljica – radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika
 
 2. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR DUBROVNIK
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA MATKOVIĆ
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA PLOČE
 
30.4.1/2 Viši stručni savjetnik za geodetske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica – radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika
 
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena I.-2021.
Datum objave: 23.04.2021.
Djelomično se obustavlja postupak prijma na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenika po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave KLASA: 112-03/21-01/02, URBROJ: 541-07-02/6-21-2 od 23.03.2021. godine, koji je objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave dana 24.03.2021. godine, za radna mjesta kako slijedi:

1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR KRAPINA
ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME I GEODETSKE PSLOVE
 
13.1/5 Stručni referent za geodetske poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica – radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika
 
2. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR VARAŽDIN
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA LUDBREG
 
16.3/1 Voditelj odjela za katastar nekretnina - 1 izvršitelj/izvršiteljica – radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

 
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2020 III
Datum objave: 05.02.2021.
Djelomično se obustavlja postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave KLASA: 112-03/20-01/11, URBROJ: 541-07-02/7-21-4 od 03.02.2021. godine, koji je objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave dana 21.12.2020. godine, za radno mjesto kako slijedi:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR  PULA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA BUJE
 
Stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica