Obustave i poništenja

PUK Virovitica, Odjel za katastar nekretnina Slatina, viši stručni savjetnik za geodetske poslove
Datum objave: 19.07.2019.
Obustavlja se postupa prijma na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni savjetnik za geodetske poslove u Područnom uredu za katastar Virovitica, Odjel za katastar nekretnina Slatina.
PUK Gospić, Odjel za katastarske programe i geodetske poslove - stručni suradnik za geodetske poslove
Datum objave: 15.07.2019.
Obustavlja se postupak Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme za radno mjesto:
 
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR GOSPIĆ
ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME I GEODETSKE POSLOVE
 
STRUČNI SURADNIK ZA GEODETSKE POSLOVE – 1 izvršitelj/izvršiteljica
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme_2019
Datum objave: 28.05.2019.
Obustavlja se postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave dana 15.02.2019. godine, za radno mjesto kako slijedi:
 
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR  PULA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA POREČ
 
Stručni referent za katastarske poslove – 2 izvršitelja/izvršiteljice
 
PUK Rijeka - OKN Krk i OKN Crikvenica, IKN Rab
Datum objave: 21.05.2019.
Djelomično se obustavlja postupak prijma službenika u državnu službu na određeno vrijeme, u Državnu geodetsku upravu, objavljen na web stranicama Ministarstva uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave dana 17.04.2019. godine,  za radno mjesto:

1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR RIJEKA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA CRIKVENICA
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA RAB

- stručni referent za katastarske poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme_2019
Datum objave: 25.04.2019.
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka po raspisanom oglasu na određeno vrijeme KLASA: 112-03/19-01/02.
Središnji ured, Sektor za infrastrukturu prostornih podataka
Datum objave: 27.03.2019.
Obustavlja se postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave u Središnjem uredu, Sektoru za infrastrukturu prostornih podataka, Službi prostornih podataka, servisa i arhiva, Odjelu prostornih podataka i servisa, za radno mjesto višeg stručnog savjetnika.
PUK Bjelovar, OKN Daruvar - viši stručni savjetnik za geodetske poslove
Datum objave: 20.03.2019.
Obustavlja se postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave u Područnom uredu za katastar Bjelovar, Odjelu za katastar nekretnina Daruvar, za radno mjesto višeg stručnog savjetnika za geodetske poslove.
Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme IV
Datum objave: 25.02.2019.
Obustavlja se postupak javnog natječaja za redovan i izvanredan prijam službenika u državnu službu u Državnu geodetsku upravu za radno mjesto:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR VARAŽDIN
ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME I GEODETSKE POSLOVE
 
14.1/3 Viši informatički savjetnik– 1 izvršitelj/izvršiteljica
 
Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme V
Datum objave: 13.02.2019.
Djelomično se obustavlja postupak javnog natječaja za redovan i izvanredan prijam službenika u državnu službu, u Državnu geodetsku upravu, Područni ured za katastar Osijek, Odjel za katastar nekretnina Valpovo, za radno mjesto stručnog suradnika za geodetske poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica.
Javni natječaj za izvanredan prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme III
Datum objave: 17.12.2018.
Djelomično se obustavlja postupak Javnog natječaja za izvanredan prijam službenika u državnu službu, u Državnu geodetsku upravu, KLASA: 112-02/18-01/07, URBROJ: 541-07-02/7-18-64 od 13.12.2018., koji je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 100 od 14.11.2018. godine, za radno mjesto:
 
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
SREDIŠNJI URED
SEKTOR ZA FINANCIJSKE POSLOVE, STRATEŠKO PLANIRANJE, NABAVU I OPĆE POSLOVE
SLUŽBA ZA NABAVU I OPĆE POSLOVE
ODJEL ZA NABAVU
 
6.2.1/2 Viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj/izvršiteljica
PUK Krapina, OKN Zlatar i Donja Stubica
Datum objave: 26.11.2018.
Obustavlja se postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave u Područnom uredu za katastar Krapina, Odjelu za katastar nekretnina Zlatar i Donja Stubica, za radna mjesta stručnog referenta za geodetske poslove i ovlaštenog katastarskog referenta. 
Oglas na određeno vrijeme, povećan obim posla II
Datum objave: 09.11.2018.
Djelomično se obustavlja postupak prijma službenika u državnu službu na određeno vrijeme zbog povećnog obima posla, u Državnu geodetsku upravu, objavljen na web stranicama Ministarstva uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave dana 05.10.2018. godine,  za radno mjesto:

1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
SREDIŠNJI URED
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I VOĐENJE LJUDSKIH POTENCIJALA
SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE

- upravni savjetnik - 1 izvršitelj/izvršiteljica
 
Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme II
Datum objave: 29.10.2018.
Djelomično se obustavlja postupak javnog natječaja za redovan i izvanredan prijam službenika u državnu službu, u Državnu geodetsku upravu, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 71 od 04.08.2018. godine, za radna mjesta:
 
1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR VARAŽDIN
ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME I GEODETSKE POSLOVE
 
14.1/4 STRUČNI SURADNIK ZA GEODETSKE POSLOVE (VJEŽBENIK) – 1 izvršitelj/izvršiteljica
 
2. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR ZADAR
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA ZADAR                                   
ISPOSTAVA GRAČAC
 
22.2.1/2 STRUČNI REFERENT ZA GEODETSKE POSLOVE – 1 izvršitelj/izvršiteljica
PUK Rijeka, OKN Krk
Datum objave: 13.08.2018.
Obustavlja se postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave u Područnom uredu za katastar Rijeka, Odjelu za katastar nekretnina Krk, za radno mjesto stručnog referenta za katastarske poslove.
Postupak prijma za radno mjesto obustavlja se jer prijavljeni kandidat nije postigao zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju.
PUK Dubrovnik, Odjel za katastarske programe i geodetske poslove - stručni referent za geodetske poslove
Datum objave: 06.08.2018.
Obustavlja se postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave u Područni ured za katastar Dubrovnik, Odjel za katastarske programe i geodetske poslove, za radno mjesto stručnog referenta za geodetske poslove.
Postupak prijma obustavlja se jer prijavljeni kandidati ne ispunjavaju formalne uvjete za prijam i raspored.
Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Datum objave: 20.07.2018.
Obustavlja se postupak javnog natječaja za redovan i izvanredan prijam službenika u državnu službu u Državnu geodetsku upravu za radna mjesta:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR DUBROVNIK
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA KORČULA
 
28.3/2 VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA GEODETSKE POSLOVE – 1 izvršitelj/izvršiteljica


DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
SREDIŠNJI URED
SEKTOR ZA KATASTAR NEKRETNINA
SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE KATASTARSKIH OPERATA
ODJEL ZA UNAPREĐENJE I KORIŠTENJE KATASTARSKIH PODATAKA
 
3.1.2/2 VIŠI STRUČNI SAVJETNIK – 1 izvršitelj/izvršiteljica
 
PUK Pula, OKN Poreč
Datum objave: 27.08.2018.
Obustavlja se postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom oglasu u Državnu geodetsku upravu u PUK Pula na radno mjesto stručni referent za geodetske poslove u OKN Poreč i radno mjesto stručni referent u OKN Pula.
Postupak prijma za radna mjesta u točki I Odluke, obustavlja se jer se na raspisani oglas nije prijavio niti jedan kandidat.
Središnji ured, Sektor za infrastrukturu prostornih podataka
Datum objave: 17.03.2018.
Obustavlja se postupak javnog natječaja za izvanredan prijem službenika u državnu službu u Državnu geodetsku upravu na radno mjesto u Sektoru za IPP, Služba prostornih podataka, servisa i arhiva, Odjel arhiva i konverzije podataka, viši stručni referent.
PUK Osijek, OKN Valpovo
Datum objave: 17.01.2018.
Obustavlja se postupak javnog natječaja za redovan prijam službenika u državnu službu, u Državnu geodetsku upravu u PUK Osijek, OKN Valpovo, radno mjesto stručni suradnik za geodetske poslove- 1 vježbenik.