Pozivi na testiranje

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena II - 2022.
Datum objave: 05.05.2022.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Oglas za prijam službenika u državnu službu, u Državnu  geodetsku upravu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika, objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave dana 20.04.2022. godine za radno mjesto:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
SREDIŠNJI URED
SEKTOR ZA FINANCIJSKE POSLOVE, STRATEŠKO PLANIRANJE, NABAVU I OPĆE POSLOVE
SLUŽBA ZA FINANCIJSKE POSLOVE I STRATEŠKO PLANIRANJE
ODJEL RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA I DRŽAVNE RIZNICE
 
6.1.2/2 Računovodstveni referent - financijski knjigovođa – 1 izvršitelj/ica – radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

 

 
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2022_II
Datum objave: 07.04.2022.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Oglas za prijam službenika u državnu službu, u Državnu  geodetsku upravu, na određeno vrijeme, objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na webu Državne geodetske uprave dana 18.03.2022. godine, za radno mjesto:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR ZADAR
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA ZADAR
 
24.2/10 Stručni referent za katastarske poslove – 3 izvršitelja/izvršiteljice, zbog povećanog opsega posla, na određeno vrijeme do izvršenja aktivnosti iz Detaljnog plana
 
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2022_II
Datum objave: 06.04.2022.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Oglas za prijam službenika u državnu službu, u Državnu  geodetsku upravu, na određeno vrijeme, objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na webu Državne geodetske uprave dana 18.03.2022. godine, za radna mjesta kako slijedi:

1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR ZAGREB
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA JASTREBARSKO
 
12.5/6 Stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelja/izvršiteljice, zbog povećanog opsega posla, na određeno vrijeme do izvršenja aktivnosti iz Detaljnog plana

2. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR OSIJEK
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA NAŠICE
 
25.5/7 Stručni referent za katastarske poslove – 2 izvršitelja/izvršiteljice, zbog povećanog opsega posla, na određeno vrijeme do izvršenja aktivnosti iz Detaljnog plana
 
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2022
Datum objave: 16.03.2022.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Oglas za prijam službenika u državnu službu, u Državnu  geodetsku upravu, na određeno vrijeme, objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na webu Državne geodetske uprave dana 21.02.2022. godine, za radna mjesta kako slijedi:

19.2/2 Viši stručni savjetnik za geodetske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
19.2/6 Stručni suradnik – 2 izvršitelja/izvršiteljice
19.4/3 Ovlašteni geodetski referent – 1 izvršitelj/izvršiteljica
19.6/5 Stručni referent za geodetske poslove – 2 izvršitelja/izvršiteljice
19.3/6 Stručni referent za katastarske poslove – 4 izvršitelja/izvršiteljice
19.4/6 Stručni referent za katastarske poslove – 2 izvršitelja/izvršiteljice
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2022
Datum objave: 15.03.2022.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Oglas za prijam službenika u državnu službu, u Državnu  geodetsku upravu, na određeno vrijeme, objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na webu Državne geodetske uprave dana 21.02.2022. godine, za radna mjesta kako slijedi:

20.2.1/2 Stručni suradnik za geodetske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
20.2.3/3 Stručni referent za katastarske poslove – 2 izvršitelja/izvršiteljice
20.4/2 Viši stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
20.2/5 Stručni referent za katastarske poslove – 2 izvršitelja/izvršiteljice
23.3/8 Stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
24.2/4 Stručni savjetnik za geodetske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
24.3/3 Viši stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
28.2.7/7 Stručni referent za geodetske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
28.4/4 Viši stručni referent za katastarske poslove – 2 izvršitelja/izvršiteljice
28.4.1/6 Stručni referent za geodetske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
28.1/7 Stručni referent – 1 izvršitelj/izvršiteljica
28.2.6/5 Stručni referent za katastarske poslove – 2 izvršitelja/izvršiteljice
29.2/7 Stručni referent za geodetske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
29.3/4 Stručni referent za katastarske poslove – 2 izvršitelja/izvršiteljice
 
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2022
Datum objave: 11.03.2022.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Oglas za prijam službenika u državnu službu, u Državnu  geodetsku upravu, na određeno vrijeme, objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na webu Državne geodetske uprave dana 21.02.2022. godine, za radna mjesta kako slijedi:

12.6/7 Stručni referent za geodetske poslove – 2 izvršitelja/izvršiteljice
14.3/4 Stručni referent za katastarske poslove – 2 izvršitelja/izvršiteljice
15.2/5 Stručni referent za katastarske poslove – 2 izvršitelja/izvršiteljice
16.1/6 Ovlašteni katastarski referent 2 izvršitelja/izvršiteljice
16.2/6 Ovlašteni katastarski referent – 1 izvršitelj/izvršiteljica
17.3/7 Stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
17.4/5 Stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
18.1/2 Viši stručni savjetnik za geodetske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
18.3.1/5 Stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
22.3/6 Stručni referent za geodetske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
25.5/7 Stručni referent za katastarske poslove – 3 izvršitelja/izvršiteljice
26.3/3 Ovlašteni katastarski referent – 1 izvršitelj/izvršiteljica
27.3/9 Stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
30.2/9 Stručni referent za katastarske poslove – 3 izvršitelja/izvršiteljice
30.4/3 Ovlašteni katastarski referent – 1 izvršitelj/izvršiteljica
30.4/5 Viši stručni referent za katastarske poslove – 2 izvršitelja/izvršiteljice
30.4/8 Stručni referent za katastarske poslove – 2 izvršitelja/izvršiteljice
31.2/7 Stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica

 
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena I. - 2022.
Datum objave: 10.03.2022.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Oglas za prijam službenika u državnu službu, u Državnu  geodetsku upravu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika, objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave dana 10.02.2022. godine za radno mjesto:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
SREDIŠNJI URED
SEKTOR ZA INFRASTRUKTURU PROSTORNIH PODATAKA
SLUŽBA ZA NACIONALNU INFRASTRUKTURU PROSTORNIH PODATAKA
ODJEL ZA INTEROPERABILNOST PODATAKA NIPP-A
 
5.1.2/2 Viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica - radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika
 


 
Javni natječaj za izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2021. - VI
Datum objave: 27.01.2022.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Javni natječaj za izvanredan prijam službenika u državnu službu, u Državnu geodetsku upravu, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 145/21 od 29.12.2021. g. za radno mjesto kako slijedi:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
SREDIŠNJI URED
SEKTOR ZA INFRASTRUKTURU PROSTORNIH PODATAKA
SLUŽBA ZA IZDAVANJE I RAZMJENU PROSTORNIH PODATAKA
ODJEL ZA IZDAVANJE PROSTORNIH PODATAKA

5.2.1/4 Ovlašteni geodetski referent – 1 izvršitelj/izvršiteljica


Sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koja je stupila na snagu 16.11.2021. godine svi kandidati koji pristupaju testiranju dužni su prilikom ulaska u službene prostorije dati na uvid EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

Javni natječaj za izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2021. - VI
Datum objave: 17.01.2022.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Javni natječaj za izvanredan prijam službenika u državnu službu, u Državnu geodetsku upravu, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 145/21 od 29.12.2021. g. za radna mjesta kako slijedi:

24.2/10 Stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica

6.1.2/2 Računovodstveni referent – financijski knjigovođa – 1 izvršitelj/izvršiteljica

6.1.1/3 Računovodstveni referent – financijski knjigovođa – 1 izvršitelj/izvršiteljica

21.1/3 Ovlašteni geodetski referent – 1 izvršitelj/izvršiteljica

19.1/2 Viši stručni savjetnik za geodetske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
 

Sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koja je stupila na snagu 16.11.2021. godine svi kandidati koji pristupaju testiranju dužni su prilikom ulaska u službene prostorije dati na uvid EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena III. - 2021.
Datum objave: 14.01.2022.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Oglas za prijam službenika u državnu službu, u Državnu  geodetsku upravu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenika, objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Državne geodetske uprave dana 23.12.2021. godine za radno mjesto:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR OSIJEK
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA OSIJEK
25.2/6 Stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/ica - radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

Sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koja je stupila na snagu 16.11.2021. godine svi kandidati koji pristupaju testiranju dužni su prilikom ulaska u službene prostorije dati na uvid EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena III. - 2021.
Datum objave: 11.01.2022.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Oglas za prijam službenika u državnu službu, u Državnu  geodetsku upravu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenika, objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave dana 23.12.2021. godine za radna mjesta:

1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR ZAGREB
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA VELIKA GORICA
12.7/7 Stručni referent za katastarske poslove - 1 izvršitelj/ica - radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

2. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR BJELOVAR
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA BJELOVAR
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA ČAZMA
18.2.1/4 Ovlašteni geodetski referent – 1 izvršitelj/ica - radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

3. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR POŽEGA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA PAKRAC
22.3/6 Stručni referent za geodetske poslove – 1 izvršitelj/ica - radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika
 
Sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koja je stupila na snagu 16.11.2021. godine svi kandidati koji pristupaju testiranju dužni su prilikom ulaska u službene prostorije dati na uvid EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.
Javni natječaj za izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2021. - V
Datum objave: 26.11.2021.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Javni natječaj za izvanredan prijam službenika u državnu službu, u Državnu geodetsku upravu, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 121/21 od 12.11.2021. g. za radna mjesta kako slijedi:

1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR ZAGREB
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA JASTREBARSKO 
12.5/6 Stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica

2. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR ČAKOVEC
ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME I GEODETSKE POSLOVE 
31.1/6 Stručni referent – 1 izvršitelj/izvršiteljica
 

Sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koja je stupila na snagu 16.11.2021. godine svi kandidati koji pristupaju testiranju dužni su prilikom ulaska u službene prostorije dati na uvid EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena II.-2021.
Datum objave: 17.11.2021.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Oglas za prijam službenika u državnu službu, u Državnu  geodetsku upravu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenika, objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave dana 14.10.2021. godine, za radno mjesto:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
SREDIŠNJI URED
SEKTOR ZA INFRASTRUKTURU PROSTORNIH PODATAKA
SLUŽBA ZA NIPP
ODJEL ZA INTEROPERABILNOST PODATAKA NIPP-A
 
5.1.2/2 Viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica - radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika
 
Sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koja je stupila na snagu 16.11.2021. godine svi kandidati koji pristupaju testiranju dužni su prilikom ulaska u službene prostorije dati na uvid EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

 

Javni natječaj za izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2021. - IV
Datum objave: 04.11.2021.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Javni natječaj za izvanredan prijam službenika u državnu službu, u Državnu geodetsku upravu, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 112/21 od 15.10.2021. g. za radna mjesta kako slijedi:

1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR DUBROVNIK
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA DUBROVNIK
30.2/9 Stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica

2. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR PULA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA PULA
29.2/7 Stručni referent za geodetske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena II.-2021.
Datum objave: 02.11.2021.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Oglas za prijam službenika u državnu službu, u Državnu  geodetsku upravu, na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenika, objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na webu Državne geodetske uprave dana 14.10.2021. godine, za radna mjesta kako slijedi:

1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR SPLIT
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SINJ
 
28.3/5 Viši stručni referent za katastarske poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica - radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

2. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR SPLIT
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA STARI GRAD
 
28.5/2 Ovlašteni geodetski referent - 1 izvršitelj/izvršiteljica - radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

3. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR DUBROVNIK
ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME I GEODETSKE POSLOVE
 
30.1/1 Voditelj odjela - 1 izvršitelj/izvršiteljica - radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

4. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR DUBROVNIK
ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME I GEODETSKE POSLOVE
 
30.1/2 Stručni suradnik - 1 izvršitelj/izvršiteljica - radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

 
Javni natječaj za izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2021. - III
Datum objave: 24.09.2021.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Javni natječaj za izvanredan prijam službenika u državnu službu, u Državnu geodetsku upravu, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 98/21 od 08.09.2021. g. za radna mjesta kako slijedi:

1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR KRAPINA
ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME I GEODETSKE POSLOVE
13.1/3 Stručni savjetnik za geodetske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica

2. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR VUKOVAR
ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME I GEODETSKE POSLOVE
27.1/6 Stručni referent za geodetske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica

3. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR VARAŽDIN
ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME I GEODETSKE POSLOVE 
16.1/4 Stručni suradnik za geodetske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
 
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2021_V
Datum objave: 09.09.2021.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Oglas za prijam službenika u državnu službu, u Državnu  geodetsku upravu, na određeno vrijeme, objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na webu Državne geodetske uprave dana 26.08.2021. godine, za radna mjesta kako slijedi:

1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR SPLIT
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SPLIT
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA MAKARSKA
 28.2.4/4 Viši stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica, zbog povećanog opsega posla, na određeno vrijeme do izvršenja aktivnosti iz Detaljnog plana
 
 
2. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR SPLIT
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SOLIN
 28.4/4 Viši stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica, zbog povećanog opsega posla, na određeno vrijeme do izvršenja aktivnosti iz Detaljnog plana
Javni natječaj za izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2021. - II
Datum objave: 01.09.2021.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Javni natječaj za izvanredan prijam službenika u državnu službu, u Državnu geodetsku upravu, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 85/21 od 28.07.2021. g. za radno mjesto kako slijedi:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
SREDIŠNJI URED
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I VOĐENJE LJUDSKIH POTENCIJALA
SLUŽBA ZA VOĐENJE LJUDSKIH POTENCIJALA

7.2/6 Stručni referent - 1 izvršitelj/izvršiteljica
Javni natječaj za izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2021. - II
Datum objave: 19.08.2021.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Javni natječaj za izvanredan prijam službenika u državnu službu, u Državnu geodetsku upravu, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 85/21 od 28.07.2021. g. za radno mjesto kako slijedi:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR OSIJEK
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA BELI MANASTIR

25.3/5 Stručni referent za katastarske poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica
Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2021. - I
Datum objave: 23.07.2021.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam službenika u državnu službu, u Državnu geodetsku upravu, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 66/21 od 16.06.2021. g. za radno mjesto kako slijedi:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR ZADAR
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA ZADAR

24.2/5 Stručni suradnik za geodetske poslove - 1 vježbenik/vježbenica
Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2021. - I
Datum objave: 15.07.2021.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam službenika u državnu službu, u Državnu geodetsku upravu, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 66/21 od 16.06.2021. g. za radno mjesto kako slijedi:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR SPLIT
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SPLIT
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA TROGIR
 
28.2.7/3 Ovlašteni katastarski referent – 1 izvršitelj/izvršiteljica
 
Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2021. - I
Datum objave: 01.07.2021.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam službenika u državnu službu, u Državnu geodetsku upravu, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 66/21 od 16.06.2021. g. za radna mjesta kako slijedi:

1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
SEKTOR ZA FINANCIJSKE POSLOVE, STRATEŠKO PLANIRANJE, NABAVU I OPĆE POSLOVE
SLUŽBA ZA NABAVU I OPĆE POSLOVE
ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I PISARNICU
6.2.2/6 Stručni referent – 1 izvršitelj/izvršiteljica

2. DRŽAVNA GEODETSK UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR SISAK
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SISAK
ISPOSTAVA DVOR
14.2.3/2 Stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica

3. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR RIJEKA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA RIJEKA
19.2/2 Viši stručni savjetnik za geodetske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
 
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2021_IV
Datum objave: 18.06.2021.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Oglas za prijam službenika u državnu službu, u Državnu  geodetsku upravu, na određeno vrijeme, objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na webu Državne geodetske uprave dana 02.06.2021. godine, za radna mjesta kako slijedi:

1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR DUBROVNIK
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA DUBROVNIK
30.2/8 Stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica, zbog povećanog opsega posla, na određeno vrijeme do izvršenja aktivnosti iz Detaljnog plana

2DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR DUBROVNIK
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA METKOVIĆ
30.4/5 Viši stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica, zbog povećanog opsega posla, na određeno vrijeme do izvršenja aktivnosti iz Detaljnog plana
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2021_III
Datum objave: 14.05.2021.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Oglas za prijam službenika u državnu službu, u Državnu  geodetsku upravu, na određeno vrijeme, objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na webu Državne geodetske uprave dana 29.04.2021. godine, za radna mjesta kako slijedi:

1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR PULA
ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME I GEODETSKE POSLOVE

29.1/6 Stručni referent za geodetske poslove – 2 izvršitelja/izvršiteljice, zbog povećanog opsega posla, na određeno vrijeme do izvršenja aktivnosti iz Detaljnog plana

2DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR PULA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA ROVINJ
 
29.7/5 Stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica, zbog povećanog opsega posla, na određeno vrijeme do izvršenja aktivnosti iz Detaljnog plana
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2021_II
Datum objave: 28.04.2021.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Oglas za prijam službenika u državnu službu, u Državnu  geodetsku upravu, na određeno vrijeme, objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na webu Državne geodetske uprave dana 07.04.2021. godine, za radna mjesta kako slijedi:

1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR ZADAR
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA PAG

24.3/2 Viši stručni referent za geodetske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica, zbog povećanog opsega posla, na određeno vrijeme do izvršenja aktivnosti iz Detaljnog plana


2. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR ZADAR
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA BENKOVAC
 
24.5/4 Stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica, zbog povećanog opsega posla, na određeno vrijeme do izvršenja aktivnosti iz Detaljnog plana3. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR SPLIT
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA TROGIR
 
28.2.7/4 Viši stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica, zbog povećanog opsega posla, na određeno vrijeme do izvršenja aktivnosti iz Detaljnog plana


4. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR SPLIT
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA KAŠTEL SUĆURAC

28.4.1/3 Viši stručni referent za katastarske poslove – 2 izvršitelja/izvršiteljice, zbog povećanog opsega posla, na određeno vrijeme do izvršenja aktivnosti iz Detaljnog plana

 
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2021_I
Datum objave: 14.04.2021.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Oglas za prijam službenika u državnu službu, u Državnu  geodetsku upravu, na određeno vrijeme, objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na webu Državne geodetske uprave dana 26.03.2021. godine, za radno mjesto kako slijedi:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR ZADAR
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA ZADAR
 
24.2/5 Stručni suradnik za geodetske poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena I.-2021.
Datum objave: 12.04.2021.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Oglas za prijam službenika u državnu službu, u Državnu  geodetsku upravu, na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika, objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na webu Državne geodetske uprave dana 24.03.2021. godine, za radno mjesto kako slijedi:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR SPLIT
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SPLIT
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA SUPETAR

 
28.2.2/4 Stručni referent za geodetske poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2021_I
Datum objave: 09.04.2021.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Oglas za prijam službenika u državnu službu, u Državnu  geodetsku upravu, na određeno vrijeme, objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na webu Državne geodetske uprave dana 26.03.2021. godine, za radno mjesto kako slijedi:

1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR DUBROVNIK
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA DUBROVNIK
 
30.2/8 Stručni referent za katastarske poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2020 III_ponovljeni
Datum objave: 04.03.2021.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Oglas za prijam službenika u državnu službu, u Državnu  geodetsku upravu, na određeno vrijeme, objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na webu Državne geodetske uprave dana 15.02.2021. godine, za radno mjesto kako slijedi:

1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR PULA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA BUJE
 
29.3/4 Stručni referent za katastarske poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2020 IV
Datum objave: 28.01.2021.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Oglas za prijam službenika u državnu službu, u Državnu  geodetsku upravu, na određeno vrijeme, objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na webu Državne geodetske uprave dana 30.12.2020. godine, za radna mjesta kako slijedi:

1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR RIJEKA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA DELNICE
 
19.5/5 Stručni referent za katastarske poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica

2. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR RIJEKA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA KRK
 
19.6/5 Stručni referent za geodetske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica

3. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR SPLIT
ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME I GEODETSKE POSLOVE
 
28.1/6 Stručni referent za geodetske poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica 

4. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR SPLIT
ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME I GEODETSKE POSLOVE
 
28.1/7 Stručni referent  – 1 izvršitelj/izvršiteljica

4. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUČNI URED ZA KATASTAR SPLIT
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SOLIN

28.4/4 Viši stručni referent za katastarske poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena I. - 2020.
Datum objave: 21.01.2021.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Oglas za prijam službenika u državnu službu, u Državnu  geodetsku upravu, na određeno vrijeme, objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na webu Državne geodetske uprave dana 30.11.2020. godine, za radno mjesto:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
SREDIŠNJI URED
SEKTOR ZA INFRASTRUKTURU PROSTORNIH PODATAKA
SLUŽBA ARHIVA I KONVERZIJE PODATAKA

Mjesto rada: Glina

Ovlašteni katastarski referent - 1 izvršitelj/izvršiteljica
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2020 III
Datum objave: 19.01.2021.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Oglas za prijam službenika u državnu službu, u Državnu  geodetsku upravu, na određeno vrijeme, objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na webu Državne geodetske uprave dana 21.12.2020. godine, za radna mjesta kako slijedi:

1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR PULA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA BUJE
 
29.3/4 Stručni referent za katastarske poslove - 3 izvršitelja/izvršiteljice 

2. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR RIJEKA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA RIJEKA
 
19.2/6 Stručni suradnik – 1 izvršitelj/izvršiteljica

3. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR RIJEKA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA RIJEKA
 
19.2/13 Stručni referent za katastarske poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica 

4. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR RIJEKA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA CRIKVENICA
 
19.4/4 Stručni referent za geodetske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena III.-2020.
Datum objave: 14.01.2021.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Oglas za prijam službenika u državnu službu, u Državnu  geodetsku upravu, na određeno vrijeme, objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na webu Državne geodetske uprave dana 23.12.2020. godine, za radno mjesto

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR SPLIT
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SPLIT
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA IMOTSKI
 
Viši stručni referent za katastarske poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica
 
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena II. - 2020.
Datum objave: 07.01.2021.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Oglas za prijam službenika u državnu službu, u Državnu  geodetsku upravu, na određeno vrijeme, objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na webu Državne geodetske uprave dana 11.12.2020. godine, za radna mjesta kako slijedi:

1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR KRAPINA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA ZABOK
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA KLANJEC
 
Stručni referent za geodetske poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica

2. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR KOPRIVNICA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA ĐURĐEVAC
 
Viši stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica

3. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR SPLIT
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SPLIT
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA IMOTSKI
 
Stručni referent za geodetske poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica

4. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR SPLIT
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SPLIT
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA TROGIR
 
Ovlašteni katastarski referent – 1 izvršitelj/izvršiteljica
 
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2020 II.
Datum objave: 04.01.2021.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Oglas za prijam službenika u državnu službu, u Državnu  geodetsku upravu, na određeno vrijeme, objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na webu Državne geodetske uprave dana 07.12.2020. godine, za radna mjesta kako slijedi:

1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR RIJEKA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA RIJEKA

19.2/6 Stručni suradnik – 1 izvršitelj/izvršiteljica

2. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR RIJEKA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA KRK

19.6/6 Stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica

3. 
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR RIJEKA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA DELNICE

19.5/5 Stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
 
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2020 II.
Datum objave: 31.12.2020.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Oglas za prijam službenika u državnu službu, u Državnu  geodetsku upravu, na određeno vrijeme, objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na webu Državne geodetske uprave dana 07.12.2020. godine, za radna mjesta kako slijedi:

1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR DUBROVNIK
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA DUBROVNIK

30.2/8 Stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica

2. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR ZADAR
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA ZADAR
ISPOSTAVA GRAČAC


24.2.1/2 Stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica

 
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena I. - 2020.
Datum objave: 16.12.2020.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Oglas za prijam službenika u državnu službu, u Državnu  geodetsku upravu, na određeno vrijeme, objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na webu Državne geodetske uprave dana 30.11.2020. godine, za radna mjesta kako slijedi:

1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR VARAŽDIN
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA VARAŽDIN

Ovlašteni katastarski referent – 1 izvršitelj/izvršiteljica

2. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR SPLIT
ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME I GEODETSKE POSLOVE

Viši informatički referent – 1 izvršitelj/izvršiteljica

3. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR DUBROVNIK
ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME I GEODETSKE POSLOVE

Stručni referent za geodetske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
Javni natječaj za izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2020 - II
Datum objave: 14.10.2020.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Javni natječaj za izvanredan prijam službenika u državnu službu, u Državnu geodetsku upravu, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 33 od 20.03.2020. g. za radno mjesto

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR ZAGREB
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA ZAPREŠIĆ
Stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
 

Za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 kandidati koji pristupaju testiranju u obvezi su koristiti maske za lice ili medicinske maske sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

PUK Slavonski Brod, OKN Slavonski Brod - stručni referent za geodetske poslove
Datum objave: 14.10.2020.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Oglas za prijam službenika u državnu službu, u Državnu  geodetsku upravu, na određeno vrijeme, objavljen na web stranicama Ministarstva uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na webu Državne geodetske uprave dana 19.03.2020. godine, za radno mjesto

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR SLAVONSKI BROD
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SLAVONSKI BROD
Stručni referent za geodetske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
 

Za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 kandidati koji pristupaju testiranju u obvezi su koristiti maske za lice ili medicinske maske sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2020 I
Datum objave: 25.09.2020.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Oglas za prijam službenika u državnu službu, u Državnu  geodetsku upravu, na određeno vrijeme, objavljen na web stranicama Ministarstva uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na webu Državne geodetske uprave dana 25.03.2020. godine, za radna mjesta kako slijedi:

1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR SPLIT
ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME I GEODETSKE POSLOVE

Stručni referent za geodetske poslove – 2 izvršitelja/izvršiteljice

2. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR VARAŽDIN
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA NOVI MAROF

Stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica

3. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR DUBROVNIK
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA METKOVIĆ
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA PLOČE


Stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
Javni natječaj za izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2019 - ponovljeni
Datum objave: 02.04.2020.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Javni natječaj za izvanredan prijam službenika u državnu službu, u Državnu geodetsku upravu, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 31 od 18.03.2020. g.
Javni natječaj za imenovanje rukovodećeg državnog službenika u Državnu geodetsku upravu
Datum objave: 31.03.2020.
Poziv na intervju vezan uz raspisani Javni natječaj za imenovanje rukovodećeg državnog službenika u Državnu geodetsku upravu, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 31 od 18.03.2020. g.
Javni natječaj za izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2020 - I
Datum objave: 27.02.2020.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Javni natječaj za izvanredan prijam službenika u državnu službu, u Državnu geodetsku upravu, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 16 od 12.02.2020. g.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena I.-2021.
Datum objave: 14.04.2021.
Poziv na testiranje vezan uz raspisani Oglas za prijam službenika u državnu službu, u Državnu  geodetsku upravu, na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika, objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na webu Državne geodetske uprave dana 24.03.2021. godine, za radno mjesto kako slijedi:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR VARAŽDIN
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA LUDBREG
 
16.3/3 Ovlašteni katastarski referent - 1 izvršitelj/izvršiteljica