Glavni ravnatelj dr. sc. Damir Šantek potpisao Ugovor o javnoj nabavi za uslugu izgradnje kapaciteta za online edukaciju i provedbu edukacije službenika DGU i geodetskih izvoditelja za korištenje Sustava digitalnih geodetskih elaborata

  • Slika /slike/Vijesti/SDGE 2/SDGE_potpis ugovora_1.jpg
  • Slika Isječak plakata SDGE projekta
  • Slika Lenta ESF fonda, s logotipima zastave EU, strukturni i investicijski fondovi i ESF.

Dana 2. prosinca 2020. godine glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., potpisao je Ugovor o javnoj nabavi za uslugu izgradnje kapaciteta za online edukaciju i provedbu edukacije službenika DGU i geodetskih izvoditelja za korištenje Sustava digitalnih geodetskih elaborata.

Aktivnosti iz Ugovora provode se u okviru Projekta „Edukacija službenika DGU u svrhu podrške korištenju Sustava digitalnih geodetskih elaborata“, Kodni broj: UP.04.1.1.21.0001 za koji su Državnoj geodetskoj upravi dodijeljena bespovratna sredstava iz Europskog socijalnog fonda.

Opći cilj projekta je jačanje znanja i vještina službenika Državne geodetske uprave u korištenju Sustava digitalnih geodetskih elaborata (SDGE), a edukacijom će biti obuhvaćeno minimalno 340 službenika DGU kroz vremensko razdoblje od najviše 18 mjeseci. Također, u istom vremenskom razdoblju provest će se i informativne radionice za geodetske izvoditelje za korištenje SDGE koje će obuhvatiti 600 geodetskih izvoditelja.

Obzirom na obvezu primjena epidemioloških mjera za vrijeme trajanja epidemije bolesti  COVID-19 uzrokovane virusom SARS - CoV-2 potpisivanje Ugovora je organizirano u virtualnom okruženju.

Pisane vijesti