Brošura Državne geodetske uprave

Slika /dokumenti/Proizvodi i usluge/Brošura/DGU-Brosura-naslovnica-za-web.jpg

Državna geodetska uprava izdala je Brošuru o svojim proizvodima i uslugama.

Glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., u predgovoru je istaknuo kako je u zadnjih nekoliko godina, u cilju pružanja najbolje i najviše kvalitete i brzine usluga ključnim korisnicama, kao i ostaloj javnosti, Državna geodetska uprava uložila višestruke napore kako bi ispunila smjernice koje je donijela Vlada Republike Hrvatske, a tiču se razvoja e-usluga na način da te usluge osiguraju jednostavan i brz pristup podacima iz službenih registara.

Brošura je izrađena s ciljem informiranja korisnika o proizvodima i uslugama Državne geodetske uprave.

Brošura "Državna geodetska uprava 2020" dostupna je na poveznici.

Pisane vijesti