Digitalni geodetski elaborat infrastrukture (DGEI) putem Jedinstvene informacijske točke - Sustav katastra infrastrukture

  • Slika /slike/Istaknute teme/SKI_naslovnica.jpg
  • Slika Print screen iz sustava SKI

Od 05. siječnja 2022. godine Državna geodetska uprava omogućava predaju digitalnog geodetskog elaborata infrastrukture (DGEI) putem Jedinstvene informacijske točke (JIT) - Sustav katastra infrastrukture (SKI).

Dana 01. siječnja 2022. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o katastru infrastrukture (NN 77/21) kojim je propisana mogućnost predaje digitalnog geodetskog elaborata infrastrukture (DGEI) i putem Jedinstvene informacijske točke (JIT) - Sustav katastra infrastrukture (SKI).
Predaja digitalnog geodetskog elaborata katastra infrastrukture (DGEI) na pregled i potvrđivanje u nadležni katastarski ured elektroničkim putem u ovome trenutku omogućena je u dvije županije: Bjelovarsko-bilogorskoj i Sisačko–moslavačkoj.

Jedinstvena informacijska točka (JIT) - je javni dio Sustava katastra infrastrukture koji omogućava vanjskim korisnicima atributno i prostorno pretraživanje podataka katastra infrastrukture, distribuciju podataka web servisima, predavanje i pretraživanje zapisa i prikaza obavijesti o tekućim ili planiranim građevinskim radovima na infrastrukturi, podnošenje zahtjeva za izdavanje podataka i javnih isprava te zaprimanje službenih dokumenata i predaju digitalnog geodetskog elaborata infrastrukture u nadležni katastarski ured na pregled i potvrđivanje elektroničkim putem. Mogućnost korištenja navedenih funkcionalnosti ovisi o registraciji i pravima koje imaju pojedine grupe korisnika.
 
Korisnici se mogu prijaviti u Jedinstvenu informacijsku točku - Sustav katastra infrastrukture (JIT-SKI) na dva načina:
  • Putem sustava e-Građani (https://gov.hr/) – usluga se može pronaći pod imenom „Jedinstvena informacijska točka - Sustav katastra infrastrukture“. Navedena usluga je 100. usluga dostupna na Portalu e-Građani.
  • Putem linka same usluge https://ski.dgu.hr/

Detaljnije informacije vezano za pristup sustavu JIT-SKI osobama ovlaštenim za obavljanje stručnih geodetskih poslova dostupne su na sljedećoj poveznici.

Stranica