Dodjela bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu od 28.565.841,00 HRK

Slika /slike/Vijesti/Santek_GeoUp-37.jpg

Državna geodetska uprava je u razdoblju od prosinca 2017. do srpnja 2018. godine potpisala s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije četiri ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupnog iznosa 28.565.841,00 HRK.

Gore navedenim sredstvima financirat će se sljedeći projekti: 
  1. „Uspostava informacijskog sustava u funkciji jedinstvene informacijske točke i katastra infrastrukture (e-katastar infrastrukture)“ ukupnog iznosa 12.300.000,00 HRK,

  2. „Unaprjeđenje hrvatskog pozicijskog sustava (CROPOS) povezivanjem s Europskim globalnim satelitskim sustavom Galileo” ukupnog iznosa 7.805.841,00 HRK,

  3. „Geoinformacijski sustav državne granice Republike Hrvatske (GiSDG)” ukupnog iznosa 960.000,00 HRK i

  4. „Uspostava službenog topografsko-kartografskog informacijskog sustava koji će se koristiti kao podloga za geoinformacijske sustave tijela državne uprave i javnog sektora“ ukupnog iznosa 7.500.000,00 HRK.

Navedeni projekti odobreni su u okviru ograničenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj e-usluga” iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a financirat će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj - EFRR (85%) i proračuna RH (15%).

U pripremi su još dva projekta za financiranje iz EFRR-a i pet projekata za financiranje iz Europskog socijalnog fonda te jedan projekt za financiranje iz Kohezijskog fonda. Također, u pripremi je i zajednički projekt s Ministarstvom pravosuđa za financiranje iz EFRR-a. Ukoliko budu odobreni, potpisivanje ovih ugovora očekuje se do kraja 2018. godine.

Pisane vijesti