Donesena Odluka o stavljanju u službenu uporabu 5415 listova digitalnih ortofotokarata 1:5000 (DOF5)

Slika /slike/Izdvojeno/DOF.jpg

Glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. donio je Odluku o stavljanju u službenu uporabu 5415 listova digitalne ortofotokarte u mjerilu 1:5000 (DOF5), za 50% područja Republike Hrvatske (zapadni dio).

Digitalne ortofotokarte izrađene su na temelju aerofotogrametrijskog snimanja iz 2020. godine u projekcijskom referentnom sustavu HTRS96/TM. Odluku o stavljanju u službenu uporabu 5415 listova digitalne ortofotokarte u mjerilu 1:5000 (DOF5) možete pročitati na poveznici.

Pisane vijesti