Kartohod Državne geodetske uprave centralni je dio izložbe „Zagreb Većeslava Holjevca od 1952. do 1963. : Urbanistička vizija i arhitektonski dosezi“

Slika /slike/Vijesti/Izlozba/Slika11.JPG

Državna geodetska uprava podržala je organizaciju i pripremu izložbe posvećene Većeslavu Holjevcu ustupanjem povijesnih ortofoto karata, na osnovu kojeg je izrađen kartohod, centralni dio izložbe „Zagreb Većeslava Holjevca od 1952. do 1963. : Urbanistička vizija i arhitektonski dosezi“. 

Većeslav Holjevac jedan je od najznačajnijih gradonačelnika Grada Zagreba, a izložba je pripremljena u povodu obilježavanja 50 godina njegove smrti i može se razgledati u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu od 21. travnja do 20. svibnja 2021. godine. Autor izložbe je prof. dr. sc. Ivan Mlinar s Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Za potrebe izložbe, Državna geodetska uprava ustupila je povijesni ortofoto izrađen iz aerofotogrametrijskih snimaka prije 1968. godine, na temelju kojeg je, za potrebe izložbe, izrađen kartohod.
 
Cilj izložbe je prezentirati urbanističku viziju i arhitektonske dosege Zagreba Većeslava Holjevca od 1952. do 1963. kroz prikaz tri ključna urbanistička dokumenta – Direktivnu regulatornu osnovu Zagreba iz 1953., Idejno urbanističko rješenje južnog Zagreba iz 1962. te Urbanistički program grada Zagreba iz 1963. – i simbolično vezano uz pedesetu obljetnicu smrti Većeslava Holjevca, 50 tematski odabranih reprezentativnih primjera urbanističko-arhitektonskih ostvarenja građenih, projektiranih ili planiranih od 1952. do 1963. te i danas značajnih u kontekstu graditeljske i kulturne baštine Zagreba.
 
Više o izložbi nalazi se na poveznici http://www.msu.hr/dogadanja/zagreb-%20veceslava-holjevca-od-1952-do-1963-urbanisticka-vizija-i-arhitektonski-dosezi/648.html


 

Pisane vijesti