Dr. sc. Damir Šantek i g. Antun Vujić potpisali ugovor za izradu digitalnih ortofotokarata (DOF5)

  • Slika /slike/Vijesti/Potpis sporazuma/Potpis sporazuma_1.jpg
  • Slika Predstavnici institucija prilikom potpisivanja sporazuma.
  • Slika Predstavnici institucija prilikom potpisivanja sporazuma.

Dana 22. ožujka 2021. godine u prostorijama Državne geodetske uprave potpisan je Okvirni sporazum za usluge aerofotogrametrijskog snimanja i izrade digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 2021. i 2022. godini za cjelokupno područje Republike Hrvatske i prvi Ugovor za usluge aerofotogrametrijskog snimanja i izrade digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 2021. godini za istočni i južni dio Republike Hrvatske.

Nakon uspješnog dovršetka postupka javne nabave glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. i ravnatelj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju gosp. Antun Vujić, potpisali su Okvirni sporazum za usluge aerofotogrametrijskog snimanja i izrade digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 2021. i 2022. godini za cjelokupno područje Republike Hrvatske i prvi Ugovor za usluge aerofotogrametrijskog snimanja i izrade digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF5) za istočni i južni dio Republike Hrvatske u 2021. godini s predstavnicima tvrtki Geoprojekt d.o.o. Opatija i Cadcom d.o.o.

Potpisivanjem je počeo novi ciklus u okviru kojega se svake dvije godine obavi aerofotogrametrijsko snimanje i izrada digitalne ortofotokarte u mjerilu 1:5000 (DOF5) za cijelo područje Republike Hrvatske.

Pisane vijesti