Održan susret Geodetske uprave Republike Slovenije i Državne geodetske uprave na temu „Uspostava e-registra zgrada“

  • Slika /slike/Vijesti/ERDF/registar zgrada/zgrade_sastanak.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Dana 22.03.2021. godine organiziran je susret između predstavnika Geodetske uprave Republike Slovenije i Državne geodetske uprave Republike Hrvatske u svrhu razmjene iskustava na temu uspostava registra zgrada/katastra zgrada u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji.

Ispred Geodetske uprave Republike Slovenije sastanku je prisustvovao generalni direktor Tomaž Petek sa suradnicima, a ispred Državne geodetske uprave zamjenik glavnog ravnatelja Antonio Šustić, dipl. ing. geod., načelnica Sektora za EU fondove, međunarodnu suradnju i posebne registre Irena Magdić, dipl. ing. geod. i voditelj Službe za posebne registre dr. sc. Mario Mađer, dipl. ing. geod. te predstavnici Projektnog tima za upravljanje i provedbu projekta uspostave e-registra zgrada.
 
U okviru provedbe projekta, a radi sagledavanja normativnog i provedbenog rješenja i iskustva drugih zemalja na EU prostoru, planiran je posjet u Republiku Sloveniju, koji se s obzirom na epidemiološku situaciju i mogući prijenos bolesti COVID-19 te posebne preporuke i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te nužnost epidemioloških mjera, mjera fizičkog distanciranja i protuepidemijskih mjera, održao virtualnim putem.
 
Osnovni cilj projekta „Uspostava e-Registra zgrada“ je definirati metodologiju za prikupljanje i obradu podataka o zgradama, prikupiti podatke o zgradama za područje Varaždinske županije i uspostaviti višenamjenski informacijski sustav za registar zgrada koji će biti osnova za uspostavljanje nove evidencije – registra zgrada za područje cijele Republike Hrvatske.
 
Državna geodetska uprava (DGU) korisnik je bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 2 – Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. kojima se iz Europskog fonda za regionalni razvoj financija projekt „Uspostava e-Registra zgrada“. 

Pisane vijesti