Dr. sc. Damir Šantek održao sastanak s predstavnicima Ministarstva pravosuđa i uprave

  • Slika /slike/Vijesti/OSS/OSS-sastanak.jpg
  • Slika Antonio Šustić i Damir Šantek
  • Slika Sudionici sastanka, Damir Šantek
  • Slika Sudionici sastanka za stolom

Dana 29. rujna 2021. godine glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., održao je sastanak s ravnateljicom Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo gđom. Mirelom Fučkar.

Obrađeno je više tema koje zajednički provode Državna geodetska uprava i Ministarstvo pravosuđa i uprave s naglaskom na dovršetak započetih postupaka izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih i obrađenih katastarskom izmjerom s istovremenom obnovom/osnivanjem zemljišnih knjiga.
 
Također su usuglašeni stavovi oko aktivnosti Kampanje informiranja javnosti u okviru koje će se izvršiti redizajn i nadogradnja jedinstvenog posluženog mjesta Državne geodetske uprave i Ministarstva pravosuđa i uprave (OSS). OSS je sustav koji građanima i ovlaštenim korisnicima na jednom mjestu omogućava pretraživanje i pregled katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka, kao i izdavanje javnih isprava iz nadležnosti.

Poseban naglasak dan je provedbi Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030., koji je trenutno u proceduri donošenje u Hrvatskom saboru te s njim povezanih izmjena i dopuna Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnini te izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama, koji su u postupcima donošenja, a koji će kroz nove odredbe pridonijeti efikasnoj i uspješnoj provedbi programa.

Ispred Ministarstva pravosuđa i uprave radnom sastanku su prisustvovale voditeljica Službe za zemljišno knjižna prava Erika Kaloćira Reljić i Andrea Simić Rukavina, a iz Državne geodetske uprave zamjenik glavnog ravnatelja Antonio Šustić, načelnik Sektora za katastarski sustav Josip Zubak i načelnik Sektora za katastarske izmjere i infrastrukturu dr.sc. Nikola Vučić.

Pisane vijesti