Prijedlog višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. u saborskoj raspravi

Slika /slike/Vijesti/Rasprave_sabor/Sabor_2.jpg

Dana 23. rujna 2021. godine zastupnici Hrvatskog sabora raspravljali su o Prijedlogu višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. 

Državni tajnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine mr. sc. Željko Uhlir predstavio je zastupnicima Hrvatskog sabora Prijedlog višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.

Donošenje navedenog Programa u skladu je s Programom Vlade Republike Hrvatske za mandat 2020. – 2024. kojim se planira donošenje Programa obnove zemljišnih registara putem katastarskih izmjera za sva građevinska područja na kojima se odvija više od 80 % svih gospodarskih aktivnosti.

Nositelj programa je Državna geodetska uprava. Glavna aktivnost iz Programa je obnova katastra i zemljišne knjige za 600.000 ha zemljišta i nekretnina u građevinskim područjima.

Program se izvršava kroz godišnje programe koji se odnose na poslove katastra nekretnina koje na prijedlog Državne geodetske uprave, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, donosi Vlada Republike Hrvatske.

Provođenjem aktivnosti iz Programa može se očekivati čitav niz pozitivnih učinaka:
  • jačanje konkurentnosti gospodarstva
  • unaprjeđenje poslovnog okruženja
  • učinkovito funkcioniranje tržišta nekretnina
  • rast investicija i provedbu kapitalnih, razvojnih i infrastrukturnih projekata
  • poboljšanje upravljanja i raspolaganja državnom imovinom
  • unaprjeđenje javne uprave
  • poboljšanje učinkovitosti pravosudnog sustava.

Iz Državne geodetske uprave raspravi je prisustvovao glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod.

Pisane vijesti