Dr. sc. Damir Šantek potpisao dva Ugovora o javnoj nabavi usluga u okviru projekta „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“

  • Slika /slike/Vijesti/EPPR/Potpis_EPPR.jpg
  • Slika Predstavnici Državne geodetske uprave za vrijeme potpisivanja ugovora sjede za stolom.
  • Slika Dr. sc. Damir Šantek sjedi s predstavnicima izvođača za vrijeme potpisivanja ugovora.

Dana 21. travnja 2021. godine, u Središnjem uredu Državne geodetske uprave, glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek potpisao je Ugovor o javnoj nabavi usluga provedbe katastarskih izmjera i izradbe elaborata katastarske izmjere i Ugovor o javnoj nabavi usluga nadzora nad provođenjem katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere.

Državna geodetska uprava korisnik je bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“ (OPKK) Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću, primarno ekološkom mrežom Natura 2000“ kojim se financira projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“.

U okviru Ugovora o javnoj nabavi usluga provedbe katastarskih izmjera i izradbe elaborata katastarske izmjere provest će se katastarska izmjera područja nacionalnih parkova Krka, Risnjak i Brijuni te će se izraditi elaborat katastarske izmjere za ukupnu površinu od 18.122 ha čime će se stvoriti preduvjeti za sređivanje imovinskopravnog i geodetsko katastarskog stanja zaštićenog područja iz kategorije nacionalnih parkova u katastru i zemljišnoj knjizi.

U okviru ugovora o javnoj nabavi usluga nadzora nad provođenjem katastarskih izmjera provodit će se usluge nadzora nad provedbom katastarskih izmjera područja nacionalnih parkova Krka, Risnjak i Brijuni kao i nad provedbom katastarskih izmjera područja nacionalnih parkova Plitvička jezera, Sjeverni Velebit i Paklenica.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, referentni broj KK.06.5.2.06.0001 „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“ potpisan je 23. siječnja 2020. godine između Državne geodetske uprave kao Korisnika bespovratnih sredstava iz europskih i investicijskih fondova i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kao Posredničkog tijela razine 1 i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkog tijela razine 2.

Svrha Projekta je omogućiti upis zakonom predviđenih statusa i prava na česticama i nekretninama u zaštićenim područjima koja su ujedno i područja ekološke mreže Natura 2000 u službenim registrima  te povećati dostupnost informacija o granicama zaštićenih područja i pravnim režimima u cilju jačanja svijesti javnosti o područjima od osobitog značenja za RH. Provedbom projektnih aktivnosti izradit će se geodetsko-tehnička dokumentacija koja je neophodna za evidentiranje posebnog pravnog režima i preduvjet za upis prava prvokupa u službene registre unutar granica zaštićenih područja iz kategorije strogi rezervat, nacionalni park i park prirode te će se osigurati pristup informacijama i transparentnost podataka široj javnosti.Pisane vijesti