Održan sastanak Nadzornog tijela projekta Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa

  • Slika /slike/Vijesti/Sastanak/2021/Lidar_sastanak.jpg
  • Slika Vizual projekta, logo projekta, naslov, lenta s logotipovima.

Dana 26. travnja 2021. godine održan je sastanak Nadzornog tijela projekta Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa. 

Korisnik bespovratnih sredstava je Državna geodetska uprava, a partneri na projektu su Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Grad Zagreb.

Članovi Nadzornog tijela projekta su glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., dekan Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izv. prof. dr. sc. Almin Đapo, pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama u Gradu Zagrebu dr. sc. Pavle Kalinić te zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Valentin Dujmović, mag. oecol.

Sastanak je otvorio predsjednik Nadzornog tijela projekta dr. sc. Damir Šantek te istaknuo važnost projekta u smislu izrade kvalitetnih novih podloga kao preduvjet za procjenu smanjenja rizika od katastrofa, ali i za mnoge druge namjene u budućnosti. Zatim je dr. sc. Marijan Marjanović upoznao sve prisutne s trenutnim stanjem i napretkom projekta. Svi nazočni izrazili su zadovoljstvo provedbom projekta i poštivanjem rokova te dinamikom povlačenja bespovratnih sredstava. Također je istaknuta kvalitetna suradnja Državne geodetske uprave i partnera na projektu te Hrvatskih voda kao Posredničkog tijela razine 2, koja je i neizostavni preduvjet za napredak ovakvog projekta.

Kroz ovaj će projekt biti izrađene homogene podloge utemeljene na prostornim podacima prikladne kvalitete koje će služiti kao osnova za modeliranje i procjene rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj. Također će se izraditi metodologija za procjenu potresnog rizika na pilot području grada Zagreba primjenjiva na sve velike gradove u Republici Hrvatskoj.

Na sastanku su sudjelovali i dr. sc. Marijan Marjanović (koordinator projekta, Državna geodetska uprava), prof. dr. sc. Boško Pribičević (zamjenik koordinatora projekta, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Kristina Martinović, univ. spec. admin. cris. (pomoćnica koordinatora projekta, Grad Zagreb), dr. sc. Siniša Širac (pridruženi član Upravljačkog tijela projekta, Hrvatske vode) i Martina Ciprijan, dipl. ing. geod. (voditeljica Jedinice za provedbu projekta Državne geodetska uprave).

 

Pisane vijesti