Državna geodetska uprava aktivna u povlačenju sredstava iz Europskih fondova

 • Slika /slike/Vijesti/EU projekti/ESF1.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Dana 10. siječnja i 25. siječnja 2019. godine u Središnjem uredu Državne geodetske uprave održane su prezentacije projekata Državne geodetske uprave koji će se financirati iz Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda.

Tijekom prezentacije djelatnici Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (DGU) (načelnici sektora, voditelji službi i voditelji odjela) imali su priliku čuti da je tijekom 2017. i 2018. godine DGU kao korisniku sredstava, putem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dodijeljeno ukupno 28.565.841 kn za provedbu sljedeća četiri ugovora:
 • „Uspostava informacijskog sustava u funkciji jedinstvene informacijske točke i katastra infrastrukture (e-katastar infrastrukture)“,
 • „Geoinformacijski sustav državne granice Republike Hrvatske – GiSDG“,
 • „Unaprjeđenje hrvatskog pozicijskog sustava (CROPOS) povezivanjem s Europskim globalnim satelitskim sustavom Galileo“ i
 • „Uspostava Službenog topografsko kartografskog informacijskog sustava (STOKIS) koji će se koristiti kao podloga za geoinformacijske sustave tijela državne uprave i javnog sektora“.
 
Pored toga, DGU je partner Ministarstvu pravosuđa u provedbi projekta „Upravljanje zemljišnim podacima“ ukupne vrijednosti 21.925.880 kn.
 
Svi navedeni projekti sufinancirat će se iz EFRR-a u iznosu od 85%.
 
Za financiranje iz istog fonda DGU prijavila je još tri projekta:
 • „Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e- usluga“,
 • „Uspostava e-Registra zgrada“ i
 • „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“.
 
Ukupan iznos svih dobivenih i prijavljenih projekata za financiranje iz EFRR-a je oko 181 milijun kuna.
 
Dodatno, DGU priprema i projekt za financiranje iz Kohezijskog fonda pod nazivom „Registracija pravnog režima u katastru i označivanje granica nacionalnih parkova i parkova prirode“ predviđenog iznosa 38 milijuna kn.
 
 
Br.
 
EFRR PROJEKTI DGU-a
Godina ugovaranja Ukupno kn
1. Uspostava informacijskog sustava u funkciji jedinstvene informacijske točke i katastra infrastrukture (e-katastar infrastrukture) 2017. 12.300.000
2. Geoinformacijski sustav državne granice Republike Hrvatske - GiSDG 2018. 960.000
 
3. Unaprjeđenje hrvatskog pozicijskog sustava (CROPOS) povezivanjem s Europskim globalnim satelitskim sustavom Galileo 2018. 7.805.841
4. Uspostava STOKIS-a koji će se koristiti kao podloga za geoinformacijske sustave tijela državne uprave i javnog sektora. 2018. 7.500.000
5. Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e- usluga 2019. 800.000
6. Uspostava e-Registra zgrada 2019. 12.000.000
7. Upravljanje zemljišnim podacima (s MP-om) 2018. 21.925.880
8. LIDAR 2019. 118.500.000
                                                      181 mil
 
 
Br.
 
KF PROJEKT DGU-a
Godina
ugovaranja
Ukupno kn
1. Registracija pravnog režima u katastru i označivanje granica nacionalnih parkova i parkova prirode 2019. 38.000.000

Uz navedena dva fonda DGU priprema i pet projekata koji će se financirati iz Europskog socijalnog fonda ukupne vrijednosti 14.830.785 kn:
 • „Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka“,
 • „Jačanje kapaciteta službenika DGU kroz edukaciju o učinkovitoj primjeni mjernih metoda i servisa uz primjenu službenih geodetskih datuma“,
 • „Podrška edukaciji službenika DGU u provedbi procesa homogenizacije katastarskih podataka“,
 • „Edukacija službenika DGU u svrhu podrške korištenju Sustava digitalnih geodetskih elaborata“ i
 • „Nadogradnja poslovnih procesa i funkcionalnosti ZIS-a i s njim povezanih aplikacija te edukacija službenika DGU“.
 
U svrhu pripreme navedenih projekata DGU je dodijeljena tehnička pomoć u iznosu od 148.285 kn.
 
 
Br.
 
ESF projekti DGU-a
Godina ugovaranja Ukupno kn
1. Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2019. 694.500
 
2. Jačanje kapaciteta službenika DGU kroz edukaciju o učinkovitoj primjeni mjernih metoda i servisa uz primjenu službenih geodetskih datuma 2019. 1.140.000
3. Podrška edukaciji službenika DGU u provedbi procesa homogenizacije katastarskih podataka 2019. 3.778.000
4. Edukacija službenika DGU u svrhu podrške korištenju Sustava digitalnih geodetskih elaborata 2019. 4.814.000
5. Nadogradnja poslovnih procesa i funkcionalnosti ZIS-a i s njim povezanih aplikacija te edukacija službenika DGU 2019. 4.256.000
6. Tehnička pomoć - DGU 2017. 148.285  
UKUPNO  14.8 mil


Pisane vijesti