Održan sastanak na temu provedbe Ugovora o javnim uslugama za obavljanje homogenizacije katastarskih planova

  • Slika /slike/Vijesti/Sastanak/Sastanak-2.jpg
  • Slika
  • Slika

Dana 22. siječnja 2019. godine u prostorijama Državne geodetske uprave održan je sastanak na temu provedbe Ugovora o javnim uslugama za obavljanje homogenizacije katastarskih planova.

Državna geodetska uprava dana 26. srpnja 2018. godine potpisala je šest Ugovora o javnim uslugama za obavljanje homogenizacije katastarskih planova i to za područja:
 
  • Područnog ureda za katastar Karlovac ukupno 177 katastarskih općina sa odabranom zajednicom ponuditelja: Zavod za fotogrametriju d.d., Borongajska cesta 71, Zagreb i GEOPROJEKT d.d., Nova cesta 224/2, Opatija,
 
  • Područnog ureda za katastar Sisak za ukupno 157 katastarskih općina sa odabranom zajednicom ponuditelja: CADCOM d.o.o. XI Trokut 5, Zagreb, GEO GRUPA d.o.o., Savska cesta 144a, Zagreb i Geodetski zavod Rijeka d.o.o., Dr. F. Kresnika 33, Rijeka,
 
  • Područnog ureda za katastar Sisak i Slavonski Brod za ukupno 113 katastarskih sa odabranom zajednicom ponuditelja: Geo Grupa d.o.o., Savska cesta 144a, Zagreb, ACES d.o.o., Antuna Barca 7c, Zadar; CADCOM d.o.o., XI Trokut 5, Zagreb; GEODETSKI ZAVOD d.d. SPLIT, R. Boškovića 20, Split,
 
  • Područnog ureda za katastar Bjelovar za ukupno 116 katastarskih općina sa odabranom tvrtkom GEOPROJEKT d.o.o. ZAGREB, V Ravnice 4 iz Zagreba,
 
  • Područnog ureda za katastar Krapina i Koprivnica za ukupno 130 katastarskih općina sa odabranom zajednicom ponuditelja: Geoprojekt d.d. Opatija, NOVA CESTA 224/2, OPATIJA ; Geodist d.o.o., Ede Murtića 8, Zagreb; Zavod za fotogrametriju d.d., Borongajska cesta 71, Zagreb; Geoprem d.o.o., Trg Lava Mirskog 1, Osijek, te
 
  • Područnog ureda za katastar Gospić i Dubrovnik za ukupno 96 katastarskih općina sa odabranom tvrtkom Aces d.o.o., Antuna Barca 7c iz Zadra.
 
Sastanku su prisustvovali ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., zamjenik ravnatelja Državne geodetske uprave Antun Vidaković, dipl. ing. geod., načelnik Sektora Antonio Šustić, dipl. ing. geod., direktori i odgovorne osobe tvrtki koji imaju sklopljene Ugovore o javnim uslugama za obavljanje homogenizacije katastarskih planova, pročelnice i pročelnici područnih ureda za katastar na čijem se području obavljaju poslovi homogenizacije katastarskih planova, te savjetnik Državne geodetske uprave Jeronim Moharić dipl. ing. geod..

Teme sastanka su bile aktualno stanje Ugovora o javnim uslugama za obavljanje homogenizacije katastarskih planova, te nastavak homogenizacija katastarskih planova u Republici Hrvatskoj za preostale katastarske općine. 

 

Pisane vijesti