Državna geodetska uprava implementirala digitalni potpis u sve katastarske urede

Slika /slike/Vijesti/Digitalni potpis/Digitalni 1.jpg

Državna geodetska uprava uvela je digitalni potpis u poslovanje svih katastarskih ureda u Republici Hrvatskoj što je ostvarenje još jednog koraka koji Državnu geodetsku upravu vodi u smjeru elektroničkog poslovanja s ciljem da postane digitalni ured, „ured bez papira“. 

Digitalni potpis implementiran je u okviru Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) gdje se svi dokumenti pripremljeni temeljem zahtjeva stranaka digitalno potpisuju, a ujedno se mogu i ispisati na papiru (npr. različiti izvodi i potvrde iz službenih evidencija, upravna rješenje itd.). Ispisane dokumente nije potrebno dodatno ovjeravati potpisom službene osobe i pečatom nadležnog ureda.

Digitalno potpisani dokument stranka može samostalno preuzeti u bilo kojem trenutku putem OneStopShop sustava (OSS) u roku od najviše 24 sata od trenutka stvaranja dokumenta i njegovog potpisivanja elektroničkim potpisom.

Pisane vijesti