Web aplikacije Baza stalnih geodetskih točaka i T7D rade na novoj platformi

Slika /slike/Vijesti/Ostale informacije.jpg

Web aplikacija Baze stalnih točaka i web T7D aplikacija od 8. travnja 2019. rade na novoj platformi korištenjem rješenja otvorenog koda (PostgreSQL/PostGIS).

Baza stalnih točaka je kreirana kao prostorna baza sa novim modelom podataka (geotočke sa alfanumeričkim i slikovnim datotekama) koji koristi Geoserver rješenje za prikaz točaka.

Web aplikacije su dostupne na istim linkovima kao i do sada, ali sa https internetskim protokolom: https://stgo.dgu.hr i https://t7d.dgu.hr. Web aplikacija Baze stalnih točaka koristi se za izdavanje položajnih opisa stalnih točaka geodetske osnove dok se Web T7D aplikacija koristi za transformaciju koordinata između referentnih sustava.

Dodijeljena korisnička imena i zaporke ostaju isti, a za nove korisnike dostupni su Zahtjevi za korištenje web aplikacije i web T7D koji se mogu preuzeti na mrežnoj stranici Državne geodetske uprave pod točkom 30.

Pisane vijesti