Državna geodetska uprava pustila je u probni rad mobilnu aplikaciju GeoHrvatska

  • Slika /slike/Vijesti/GeoHrvatska/GeoHrvatska_naslovna.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Mobilna aplikacija GeoHrvatska od danas je javno dostupna za korisnike Android i iOS mobilnih uređaja.

Mobilna aplikacija na jednostavan i intuitivan način omogućava korisniku da uz pomoć željene lokacije i korištenjem službenih prostornih podataka Republike Hrvatske koje stvaraju subjekti Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, istraži prostor koji ga okružuje i isplanira slobodno vrijeme. Korisnik može pretražiti lokacije za rekreaciju i izlete te saznati korisne informacije o zemljištu ili mjestu za život. Rezultati pretrage prikazuju se i na karti. Naglasak je na pregledu podataka u okruženju lokacije korisnika prilikom pristupa s mobilnih uređaja, ali je isto tako moguće odabrati drugu lokaciju po adresi, geografskom imenu ili katastarskoj čestici.

Razvoj mobilne aplikacije je nastavak projekta uspostave web preglednika GeoHrvatska koji je pušten u probni rad u studenom 2019. godine. GeoHrvatska, kako web preglednik tako i mobilna aplikacija, predstavljaju uspjeh i dostignuće razvoja Nacionalne infrastrukture prostornih podataka te izvrsnu suradnju tijela javne vlasti koja vode i održavaju službene prostorne podatke Republike Hrvatske.

Mobilna aplikacija razvijena je u modernoj Flutter tehnologiji razvijenoj od strane Google-a, za razvoj mobilnih aplikacija za Android i iOS uređaje. Isto kao i web preglednik GeoHrvatska, mobilna aplikacija dohvaća podatke s mrežnih usluga subjekata NIPP-a te su sve korištene tehnologije otvorenog koda – open-source.

Aplikacija je od danas dostupna javno za sve korisnike Android i iOS uređaja na Google Play Store-u i Apple Store-u.

Za preuzimanje Android aplikacije, potrebno je sljedeće:

1. na uređaju otvoriti Trgovinu Google Play te u tražilicu upisati "Geohrvatska".
2. nakon što Trgovina Google Play dohvati rezultate, potrebno je odabrati prvu aplikaciju s nazivom "GeoHrvatska".
3. za preuzimanje aplikacije, odaberite opciju Instaliraj
4. nakon što se proces instalacije završi, moći ćete pronaći aplikaciju Geohrvatska na početnom zaslonu vašeg mobilnog uređaja.


Za preuzimanje iOS aplikacije, potrebno je sljedeće:

1. na uređaju otvorite App Store te u tražilicu upišite "Geohrvatska".
2. nakon što App Store dohvati rezultate, potrebno je odabrati prvu aplikaciju s nazivom "GeoHrvatska".
3. za preuzimanje aplikacije, odaberite opciju Nabavi.
4. nakon što se proces instalacije završi, moći ćete pronaći aplikaciju GeoHrvatska na početnom zaslonu vašeg mobilnog uređaja.

Stranica