Edukacija i radionica katastarskih djelatnika za projekt homogenizacije katastarskih planova

  • Slika /slike/Vijesti/Homogenizacija_edukacije/Homogenizacija5.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Dana 18. i 19. srpnja 2019. godine te dana 24. i 25. srpnja 2019. godine u Središnjem uredu Državne geodetske uprave u Zagrebu provedena edukacija djelatnika katastarskih ureda za provođenje postupka homogenizacije katastarskih planova grafičke izmjere.

Uvodne govore na radionicama održali su ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., zamjenik ravnatelja Državne geodetske uprave Antun Vidaković, dipl.ing.geod., načelnik Sektora za katastar nekretnina Antonio Šustić, dipl.ing.geod. i viša savjetnica specijalistica u Kabinetu ravnatelja Irena Magdić, dipl. ing. geod.

Predavanje na radionici su provodili Jeronim Moharić u svojstvu pojedinačnog vanjskog savjetnika Svjetske banke za homogenizaciju i Jozo Katić voditelj odjeka za katastar nekretnina Crikvenica te voditeljica odjela u Središnjem uredu Maja Čorak.

Na dvodnevnim edukacijama u oba termina sudjelovalo je ukupno 65 djelatnika Područnih ureda za katastar Rijeka, Pula, Virovitica, Krapina, Gospić, Zagreb, Zadar, Požega i Šibenik.
Na edukaciji su katastarski službenici detaljno upoznati s metodologijom i procesom homogenizacije, te su samostalno provodili homogenizaciju sa prioritetnom svrhom da u narednom projektu homogenizacije imaju sva potrebna znanja kontrole rezultata homogenizacije koje će obaviti izabrani Izvoditelji na novo potpisanim ugovorima homogenizacije katastarskih planova za ukupno 817 katastarskih općina.

Održavanjem radionica Državna geodetska uprava nastavlja kontinuiranu edukaciju svojih djelatnika na svim stručnim poljima, a posebno na poslovima homogenizacije katastarskih planova, kojom se unapređuje kvaliteta katastarskih podataka te nastavno korištenje istih od strane struke i šire javnosti, koja je homogenizirane planove prepoznala kao kvalitetne podloge u svom radu.

Iduća radionica održati će se dana 30. i 31. srpnja 2019. godine u Splitu za djelatnike Područnog ureda za katastar Split.

Pisane vijesti