Glavni ravnatelj DGU dr. sc. Damir Šantek potpisao dva ugovora u okviru EU projekta “Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“

  • Slika /slike/Vijesti/ERDF/EPPR/Potpis ugovora EPPR_2.jpg
  • Slika Print screen potpisnika ugovora i predstavnika Državne geodetske uprave tijekom video konferencije.
  • Slika Glavni ravnatelj dr. sc. Damir Šantek, načelnica sektora za financije i zamjenik glavnog ravnatelja sjede za stolom tijekom video konferencije. Glavni ravnatelj digitalnim potpisom potpisuje ugovore.

Dana 10. studenog 2020. godine glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek dipl. ing. geod. potpisao je Ugovor o javnoj nabavi usluga izrade geodetskih podloga i homogenizacije katastarskih planova i Ugovor o javnoj nabavi usluga obavljanja stručnog geodetskog nadzora nad provedbom homogenizacije katastarskih planova i izradbe geodetskih podloga.

Aktivnosti iz Ugovora provode se u okviru Projekta „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“ za koji su Državnoj geodetskoj upravi dodijeljena bespovratna sredstava iz Kohezijskog fonda (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.5.2.06.0001).

Ugovorom o javnoj nabavi usluga izrade geodetskih podloga i homogenizacije katastarskih planova obaviti će se usluge homogenizacije katastarskih planova za 26 katastarskih općina i izrade 28 geodetskih podloga za upis posebnog pravnog režima za područje nacionalnog parka (NP) Risnjak, stroge rezervate (SR) Bijele i Samarske stijene i parka prirode (PP) Biokovo.
U okviru ugovora o javnoj nabavi usluga stručnog geodetskog nadzora provodit će se usluge nadzora nad provedbom homogenizacije katastarskih planova za 155 katastarskih općina odnosno nad izradom 290 geodetskih podloga koje su osnova za provedbu upisa pravnog režima u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi.

U okviru projekta provesti će se evidentiranje posebnog pravnog režima za nacionalne  parkove (NP) Brijuni, Mljet, Plitvička jezera, Krka, Risnjak, Kornati, Sjeverni Velebit i Paklenica; parkove prirode (PP) Medvednica, Žumberak – Samoborsko gorje, Lonjsko polje, Kopački rit, Učka, Velebit, Vransko jezero, Telašćica, Biokovo i Lastovsko otočje te stroge rezervate (SR) Hajdučki i Rožanski kukovi i Bijele i Samarske stijene.

Obzirom na obvezu primjena epidemioloških mjera za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS - CoV-2 potpisivanje ugovora je organizirano u virtualnom okruženju te je glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. Ugovore potpisao digitalnim potpisom.

Pisane vijesti