Potvrda o kućnom broju i Rješenje o određivanju kućnog broja dostupni elektroničkim putem

Slika /slike/Vijesti/RPJ/RPJ.jpg

Dana 11. listopada 2020. godine Državna geodetska uprava omogućila je izdavanje Potvrde o kućnom broju i Rješenja o određivanju kućnog broja, elektroničkim putem temeljem zahtjeva iz OSS-a.

Registar prostornih jedinica (RPJ) je evidencija u kojoj se vode i održavaju podaci o prostornim jedinicama i predstavlja jedan od temeljnih registara o prostoru u Republici Hrvatskoj. Državna geodetska uprava je nadležna za njegovo vođenje i održavanje.
Podaci Registra prostornih jedinica čine službenu osnovu za prikupljanje, evidentiranje, iskazivanje, razmjenjivanje i povezivanje različitih vrsta prostornih jedinica. Informacijski sustav Registra prostornih jedinica implementiran je 2015. godine u obliku web GIS rješenja koji omogućuje vođenje i održavanje alfanumeričkih i grafičkih podataka Registra prostornih jedinica od razine države do razine kućnog broja. Sustav Registra prostornih jedinica tijekom 2020. godine dodatno je unaprijeđen i digitaliziran.

Podaci registra prostornih jedinica su najtraženijih i najčešće korišteni podaci od strane tijela državne i javne vlasti, jedinica lokalne samouprave te gospodarstva.

Dana 11. listopada 2020. godine Državna geodetska uprava omogućila je građanima da elektroničkim putem podnose zahtjeve i preuzimaju sljedeće javne isprave:
  • Potvrde o kućnom broju i
  • Rješenja o određivanju kućnog broja (za zgrade kojima još nije određen kućni broj)
Pristup je moguć putem poveznice https://oss.uredjenazemlja.hr/private/login.jsp

Pisane vijesti