Glavni ravnatelj dr. sc. Damir Šantek potpisao je Sporazum o sufinanciranju radova za izgradnju poslovne zgrade u Novskoj

Slika /slike/Vijesti/Sastanak/2021/sastanak.jpg

Dana 15. veljače 2021. godine glavni ravnatelj dr. sc. Damir Šantek potpisao je Sporazum o sufinanciranju radova za izgradnju poslovne zgrade u Novskoj za potrebe smještaja Pravosudnih tijela i ureda državne geodetske uprave, Odjela za katastar nekretnina Novska s predstavnikom Grada Novske, gradonačelnikom Marinom Piletićem, prof.. 

Sporazum je već ranije potpisan od strane ministra pravosuđa i uprave, dr. sc. Ivana Malenice, a korak je prema ostvarenju zajedničkog interesa državne i lokalne vlasti u osiguranju odgovarajućih uvjeta za rad pravosudnih tijela i Državne geodetske uprave u cilju pružanja adekvatnih usluga građanima na području grada Novske i okolice.    

Pisane vijesti