Glavni ravnatelj dr. sc. Damir Šantek održao je uvodni sastanak na temu uspostave e-registra zgrada

  • Slika /slike/Vijesti/e-registar zgrada/E-registar zgrada_2.jpg
  • Slika Snimka projekcije prezentacije na platnu uz elemente vidljivosti EU projekta "Uspostava e-Registra zgrada"
  • Slika Sudionici sastanka snimljeni u velikoj dvorani uz poštivanje epidemioloških mjera.
  • Slika Sudionici sastanka snimljeni u velikoj dvorani uz poštivanje epidemioloških mjera.
  • Slika Zastava EU uz natpis "Zajedno do fondova EU"
  • Slika Logotip Europski strukturni i investicijski fondovi
  • Slika Logotip Operativni program konkurentnost i kohezija

Dana 15. veljače 2021. godine u prostorijama Državne geodetske uprave, održan je uvodni sastanak za provedbu ugovora Geoinformatičke usluge na uspostavi registra zgrada za područje Varaždinske županije i izrade višenamjenskog informacijskog sustava registra zgrada.

Sastanak je ispred Državne geodetske uprave držao glavni ravnatelj dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. zajedno sa suradnicima, a prisustvovali su mu predstavnici zajednice ponuditelja Ericsson Nikola Tesla d.d, Zavod za fotogrametriju d.d., GEO-GAUSS d.o.o., GEOSOFT d.o.o. i Geo Grupa d.o.o., CADCOM d.o.o..

Osnovni cilj projekta "Uspostava e-Registra zgrada" je definirati metodologiju za prikupljanje i obradu podataka o zgradama, prikupiti podatke o zgradama za područje Varaždinske županije i uspostaviti višenamjenski informacijski sustav registara zgrada, koji će biti osnova za uspostavljanje nove evidencije registra zgrada za područje cijele Republike Hrvatske.

Državna geodetska uprava korisnik je bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 2 – Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. kojima se iz Europskog fonda za regionalni razvoj financira projekt „Uspostava e-Registra zgrada“.
 

Pisane vijesti