Hrvatski sabor usvojio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Slika /slike/Vijesti/ZDIKN/2022/Glasanje.jpg

Vlada Republike Hrvatske podnijela je dana 02. prosinca 2021. godine Hrvatskom saboru Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

Nakon zaključene rasprave u Hrvatskom saboru dana 04. veljače 2022. godine, Hrvatski sabor je na svojoj 10. sjednici održanoj 11. veljače 2022. godine usvojio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona državnoj izmjeri i katastru nekretnina sa 83 glasa „za“ i 38 „suzdržanih“.

Predloženim zakonom postići će se niz pozitivnih efekata među kojima su: 
  • stvaranje okvira za unaprjeđenje Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra
  • revidiranje poslovnih procesa postupanja u katastru i nastavno u zemljišnim knjigama u svrhu značajnog smanjenja broja procedura i izbjegavanja dvostrukih provedbi nastalih na temelju trenutno važećih propisa u katastarskim i zemljišnoknjižnim postupcima
  • u domeni katastarskih izmjera planiraju se poboljšanja koja će utjecati na građane, poduzetnike, poljoprivrednike i sve ostale korisnike zemljišne administracije čime će se ubrzati i učiniti efikasnijim postupak stavljanja u primjenu katastarskih operata i zemljišnih knjiga
  • osiguranje pristupa prostornim i zemljišnim podacima bez neporeznih i parafiskalnih davanja
  • jačanje konkurentnosti gospodarstva
  • unapređenje poslovnog okruženja
  • unapređenje planiranja upravljanja prostorom i njegove zaštite
  • rast investicija
  • unapređenje javne uprave.


Pisane vijesti