Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona državnoj izmjeri i katastru nekretnina u saborskoj raspravi

 • Slika /slike/Vijesti/ZDIKN/2022/Sabor_1.jpg
 • Slika

Dana 04. veljače 2022. godine zastupnici Hrvatskog sabora raspravljali su o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina koji je u prvom čitanju.

Državna tajnica Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine gđa. Dunja Magaš, dipl. ing. građ., predstavila je zastupnicima Hrvatskog sabora Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona državnoj izmjeri i katastru nekretnina te je navela kako će se predloženim zakonom postići niz pozitivnih efekata među kojima su: 
 • stvaranje okvira za unaprjeđenje Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra

 • revidiranje poslovnih procesa postupanja u katastru i nastavno u zemljišnim knjigama u svrhu značajnog smanjenja broja procedura i izbjegavanja dvostrukih provedbi nastalih na temelju trenutno važećih propisa u katastarskim i zemljišnoknjižnim postupcima

 • u domeni katastarskih izmjera planiraju se poboljšanja koja će utjecati na građane, poduzetnike, poljoprivrednike i sve ostale korisnike zemljišne administracije čime će se ubrzati i učiniti efikasnijim postupak stavljanja u primjenu katastarskih operata i zemljišnih knjiga

 • osiguranje pristupa prostornim i zemljišnim podacima bez neporeznih i parafiskalnih davanja

 • jačanje konkurentnosti gospodarstva

 • unapređenje poslovnog okruženja

 • unapređenje planiranja upravljanja prostorom i njegove zaštite

 • rast investicija

 • unapređenje javne uprave.


Iz Državne geodetske uprave raspravi je prisustvovao glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod.

Pisane vijesti