Katalog proizvoda Državne geodetske uprave

Slika /slike/Pristup informacijama/DKP_naslovnica.jpg

Katalog podataka državne izmjere i katastra nekretnina važi od 1. rujna 2018. godine.
 

Sukladno članku 6. Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 59/2018) koji stupa na snagu 1. rujna 2018. godine, izrađen je Katalog podataka državne izmjere i katastra nekretnina. Cilj Kataloga je dati detaljniji pregled i dodatni opis podataka i standardnih proizvoda Državne geodetske uprave.
 
Katalog se primjenjuje od 1. rujna 2018. godine.

Pisane vijesti