Objavljeni novi pravilnici koji stupaju na snagu 1. rujna 2018. godine

Slika /slike/Vijesti/shutterstock_259685678_cr.jpg

U „Narodnim novinama“ broj 59/2018 od 4. srpnja 2018. godine objavljena su tri pravilnika koje je ravnatelj Državne geodetske uprave donio temeljem Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16, 9/17). Pravilnici stupaju na snagu 1. rujna 2018. godine.

Pravilnik o geodetskim elaboratima (»Narodne novine«, broj 59/2018)
Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i oblik geodetskih elaborata te način njihove izrade, pregledavanja i potvrđivanja.

Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 59/2018)
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i mjerila za određivanje visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (u daljnjem tekstu: podaci), korištenje mrežnih usluga Državne geodetske uprave te za određena postupanja i obavljanje pojedinih poslova na zahtjev stranaka.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kartografskim znakovima (»Narodne novine«, broj 59/2018)
Ovim Pravilnikom mijenja se i dopunjuje Pravilnik o kartografskim znakovima (»Narodne novine«, broj 104/11). Prilog ovoga Pravilnika je Zbirka kartografskih znakova mjerila od 1: 500 do 1: 25000 koja se objavljuje na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave

Pisane vijesti