Katastar.hr – „ katastar u pokretu“

Slika /slike/Vijesti/Katastar/Katastar_2020.jpg

Od puštanja u rad portala Katastar.hr – „ katastar u pokretu“ u lipnju 2019. godine, portal je naišao na odobravanje od strane korisnika.

Stoga se ovim putem Državna geodetska uprava zahvaljuje svim korisnicima navedenog portala, a onima koji će to tek postati u nastavku dajemo nekoliko korisnih informacija.

„Katastar u pokretu“ vođen je idejom da se kompleksni sustavi katastra i zemljišnih knjiga približe građanima, vizualnim identitetom, intuitivnim korištenjem pri pretraživanju podataka, vizualizacijom informacija, jednostavnim preuzimanjem i dijeljenjem informacija te dostupnošću svakom korisniku u svakom trenutku korištenjem lako dostupnih tehnologija.

Na navedenom portalu objedinjuju se servisi koje je Državna geodetska uprava razvila kao odgovor na zahtjeve današnje moderne uporabe prostornih podataka. Kao grafičku osnovu sustav koristi digitalni katastarski plan, digitalne ortofotokarte, topografske karte različitih mjerila i Hrvatsku osnovnu kartu.

Korisnici svakodnevno sve više koriste funkcionalnosti koje nudi „katastar u pokretu“, te portalu dnevno pristupa više od 3.000 korisnika, a do sada je na portalu zabilježeno više od 4,5 milijuna upita. Među korisnicima su i građani izvan Republike Hrvatske te je stoga stranica prevedena i na engleski jezik.

Funkcionalnost „lociraj me“ je najatraktivnija i najkorištenija te omogućava da se u ovisnosti o trenutnoj lokaciji korisnika dohvate različite informacije o samoj nekretnini, ali  i informacije o najbližem ovlaštenom geodetskom izvoditelju ili katastarskom odnosno zemljišnoknjižnom uredu.

Pretraživanje katastarskih čestica je pojednostavljeno te je korisniku omogućeno, uz pretraživanje po broju čestice, pretraživanje i po adresi te geografskom imenu. Ako želite vidjeti i fotografiju lokacije omogućen je pregled odabrane lokacije povezivanjem na Google Street View servis, a do  odabrane lokacije omogućen je dolazak integracijom na mobilnim uređajima s aplikacijama za navigaciju.  

„Katastar u pokretu“ je prvenstveno preglednik podataka, ali kako je povezan sa sustavom One-Stop-shop „OSS“, korisnicima koji su u sustavu e-građani omogućuje i preuzimanje javnih isprava, bez odlaska u katastarske i zemljišnoknjižne urede. Time se u značajnoj mjeri podiže standard u digitalizaciji postupanja iz nadležnosti katastarskih i zemljišnoknjižnih ureda.

U 2020. godini, planiraju se daljnja poboljšanja uvođenjem novih funkcionalnosti, te unaprjeđenja postojećih, a sve u cilju lakše i brže dostupnosti podacima i informacijama.

Potražite detaljnije informacije o portalu na adresi https://www.katastar.hr, koristite postojeće funkcionalnosti, te nas kontaktirajte kako bismo se zajednički dalje razvijali.

Pisane vijesti