Katastarski ured u Glini nastavlja s radom na novoj lokaciji

Slika /slike/Pristup informacijama/1. pravo na pristup.jpg

Nakon potresa katastarski ured nastavlja s radom na lokaciji Vukovarska ulica 31, Glina od 25. siječnja 2021. godine.

Nakon potresa, kojim je poslovni prostor koji je koristila Državna geodetska uprava za potrebe rada katastarskog ureda u Glini stavljen izvan uporabe, katastarski ured u Glini izmješten je na novu lokaciju te nastavlja s radom od 25. siječnja 2021. na novoj lokaciji na adresi Vukovarska ulica 31, Glina broj mobitela: 099 4870 361.

Katastarski ured je osposobljen za obavljanje svih poslova iz nadležnosti, a ovim putem korisnike molimo, ukoliko su u mogućnosti, da i dalje koriste što je više moguće elektroničku komunikaciju elektroničkom poštom na adrese:
 
puk.sisak@dgu.hr
 
katastar.glina@dgu.hr
 
Zahtjevi za podacima ili ispravama iz nadležnosti Državne geodetske uprave dostupni su na poveznici https://dgu.gov.hr/podnesite-zahtjev-91/91, a za ishođenje javnih isprava elektroničkim putem bez odlaska u katastarski ured moguće je korištenjem One-Stop-Shop sustav https://oss.uredjenazemlja.hr/private/login.jsp
 
Osobama ovlaštenim za obavljanje stručnih geodetskih poslova, također preporučamo da se sve svoje aktivnosti prema katastarskim uredima provode elektroničkim putem korištenjem sustava koji su Vam u tu svrhu osigurani i dostupni.

Pisane vijesti