Međunarodni tim koji vodi Državna geodetska uprava odabran za provedbu Twinning projekta u Republici Moldovi

Slika /slike/Vijesti/Twinning/Twinning_Moldova.jpg

Međunarodni tim, koji vodi Državna geodetska uprava, u svojstvu nositelja projekta, odabran je za provedbu Twinning projekta čiji je cilj uspostaviti održivu infrastrukturu prostornih podataka u Republici Moldovi.

Ponuda konzorcija koji čine još i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) kao tijelo za administrativnu i financijsku podršku u provedbi te Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a s nizozemske strane GIS Competence Center Agencija za poduzetništvo Kraljevine Nizozemske i Nizozemski katastar te s poljske strane Glavni ured za geodeziju i kartografiju Republike Poljske, odabrana je na javnom natječaju za provedbu Twinning projekta „Poboljšanje usluga prostornih podataka u Republici Moldovi u skladu s EU standardima“.
Veliku podršku u pripremi i prezentaciji ponude pružilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova kao i od Veleposlanstvo RH u Rumunjskoj (koje pokriva i Republiku Moldovu).
 
Twinning je instrument EU-a za institucionalnu suradnju kojim države članice EU-a pružaju pomoć državama korisnicama pri izgradnji i jačanju administrativnih kapaciteta njihove javne uprave radi prijenosa znanja u primjeni i provedbi pravne stečevine EU-a ili njihovoj pripremi za članstvo u EU-u.
 
Projekt ukupne vrijednosti 1,8 milijuna eura provodit će se 26 mjeseci s ciljem unapređenja moldovske e-uprave kroz poboljšanu razmjenu prostornih podataka i suradnju između administrativnih tijela u skladu s EU standardima i najboljim međunarodnim praksama. Glavni korisnik projekta je Agencija za zemljišne odnose i katastar Republike Moldove.
 
Na projektu će sudjelovati 23 stručnjaka iz Hrvatske, Nizozemske i Poljske koji će osigurati prijenos znanja i iskustava iz područja provedbe Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP), doprinijeti uspostavi održivog moldovskog NIPP-a, identificirati njegove troškove i koristi, omogućiti kvalitetnije korištenje postojećih podataka, jačati kapacitete moldovskih institucija vezano za prostorne podatke kao i svijest o važnosti i koristima NIPP-a te analizirati postojeći pravni okvir NIPP-a s mogućim prijedlozima za poboljšanja.
 
Nakon što je Državna geodetska uprava od 2014. do 2016. godine sudjelovala u provedbi prvog Twinning projekta u Republici Moldovi, tada u svojstvu junior partnera Švedskoj geodetskoj upravi, kolege iz Agencije za zemljišne odnose i katastar Republike Moldove prepoznali su njen doprinos što je potvrđeno i izborom našeg konzorcija za provedbu ovog značajnog projekta.

Pisane vijesti