Hrvatski sabor usvojio Zakon o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Slika /slike/Pristup informacijama/Zakoni i ostali propisi.jpg

Vlada Republike Hrvatske podnijela je 9. travnja 2020. godine Hrvatskom saboru Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka.

Hrvatski sabor na svojoj je 16. sjednici održanoj 17. travnja 2020. godine usvojio Zakon o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka u drugom čitanju sa 107 glasova „za“ i 11 "suzdržanih". 

Ovim zakonom usklađuje se Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka sa Direktivom INSPIRE koja je izmijenjena stupanjem na snagu Uredbe (EU) 2019/1010 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanoga s okolišem te o izmjeni Uredaba (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 te Direktive Vijeća 86/278/EEZ.
 
Također, mijenja se sastav Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka u cilju postizanja učinkovitijeg rada Vijeća, kao i nadležnosti Nacionalne kontaktne točke u pogledu izvještavanja država članica prema Europskoj komisiji te se Zakon usklađuje sa Zakonom o državnoj informacijskoj infrastrukturi u dijelu razmjene podataka između subjekata NIPP-a.

Tijekom rasprave u Hrvatskom saboru prostorni podaci prepoznati su kao izuzetno važni za socijalni i gospodarski napredak društva, ali i za praćenje promjena koje se događaju u okolišu. Također, istaknuto je da je Nacionalna infrastruktura prostornih podataka (NIPP) jedan od najvažnijih sustava za razvoj Republike Hrvatske.
 

Pisane vijesti