Mrežne usluge prostornih podataka za registrirane korisnike i korisnike s kojima Državna geodetska uprava ima potpisane sporazume

Slika /slike/Vijesti/Mrezne usluge.jpg

Državna geodetska uprava, osim što omogućava dostup do mrežnih usluga za anonimne korisnike, raspolaže i određenim mrežnim uslugama koje su omogućene za registrirane korisnike te za korisnike s kojima Državna geodetska uprava ima potpisane sporazume i ugovore.

Mrežne usluge omogućene su za registrirane  korisnike za slijedeće skupove podataka iz nadležnosti Državne geodetske uprave:
  https://geoportal.dgu.hr/services/auth/dof_hok_tk/wmts?authKey=12345 (WMTS)
   https://geoportal.dgu.hr/services/auth/dof_hok_tk/wmts?authKey=12345 (WMTS)
   https://geoportal.dgu.hr/services/auth/dof_hok_tk/wmts?authKey=12345 (WMTS)
   https://geoportal.dgu.hr/services/auth/orthophoto_2017/wmts?authKey=12345 (WMTS)
   https://geoportal.dgu.hr/services/auth/dof_hok_tk/wmts?authKey=12345 (WMTS)
    
 • Katastarske čestice i katastarske općine INSPIRE- mrežna usluga pregleda za registrirane korisnike (WMS)
https://oss.uredjenazemlja.hr/OssWebServices/inspireService/wms?token=xyz
 
Mrežne usluge razvijene za potrebe javnopravnih tijela i omogućene za korisnike s kojima Državna geodetska uprava ima potpisan sporazum ili ugovor za slijedeće skupove podataka iz nadležnosti Državne geodetske uprave:
 
 1. Digitalni katastarski plan - mrežna usluga pregleda za korisnike s kojima Državna geodetska uprava ima potpisan sporazum (WMS)
 2. Digitalni katastarski plan - mrežna usluga preuzimanja za korisnike s kojima Državna geodetska uprava ima potpisan sporazum (WFS)
 3. Katastarske čestice i katastarske općine INSPIRE- mrežna usluga preuzimanja za registrirane korisnike (WFS)
 4. Registar prostornih jedinica - mrežna usluga pregleda za korisnike s kojima Državna geodetska uprava ima potpisan sporazum (WMS)
 5. Registar prostornih jedinica - mrežna usluga preuzimanja za korisnike s kojima Državna geodetska uprava ima potpisan sporazum (WFS)
 6. Upravne jedinice - mrežna usluga preuzimanja za korisnike s kojima Državna geodetska uprava ima potpisan sporazum (ATOM)
 7. Adrese - mrežna usluga preuzimanja za korisnike s kojima Državna geodetska uprava ima potpisan sporazum (ATOM)
 8. Popisno-knjižni dio katastarskog operata, upit po OIB-u nositelja prava na nekretninama - mrežna usluga za korisnike s kojima Državna geodetska uprava ima potpisan sporazum
 9. Alfanumerički podaci Registra prostornih jedinica - mrežna usluga za korisnike s kojima Državna geodetska uprava ima potpisan sporazum
 10. Hrvatska osnovna karta - mrežne usluge pregleda za korisnike s kojima Državna geodetska uprava ima potpisan sporazum (WMS i WMTS)
 11. Digitalni ortofoto 2011 - mrežne usluge pregleda za korisnike s kojima Državna geodetska uprava ima potpisan sporazum (WMS i WMTS)
 12. Digitalni ortofoto 2014/16 - mrežne usluge pregleda za korisnike s kojima Državna geodetska uprava ima potpisan sporazum (WMS i WMTS)
 13. Digitalni ortofoto 2017- mrežne usluge pregleda za korisnike s kojima Državna geodetska uprava ima potpisan sporazum (WMS i WMTS)
 14. Topografske karte mjerila 1:25 000 (TK25), 1:100 000 (TK100) i 1:200 000 (TK200) - mrežne usluge pregleda za korisnike s kojima Državna geodetska uprava ima potpisan sporazum (WMS i WMTS)


Pisane vijesti