Na portalu Katastar u pokretu dostupni su za pregled trigonometri I. reda

  • Slika /slike/Vijesti/Katastar/2021/Trigonometri.jpg
  • Slika Trigonometar prvog reda Liska slikan na oranici.
  • Slika Trigonometar prvog reda Liska slikan na oranici.

Portal Katastar u pokretu omogućuje uvid u različite prostorne informacije u odnosu na lokaciju na kojoj se nalazite. Između ostaloga, moguće je pregledati informacije o trigonometrima I. reda koji su svojim simbolom označeni u radnom prostoru portala.

Pregledom informacija o odabranom trigonometru moguće je, putem poveznice, pristupiti Geodetskom planinarskom portalu koji je redizajniran pa se sada na naslovnici izmjenjuje desetak fotografija trigonometara, a redizajn je doživio i izbornik portala.

Republika Hrvatska naslijedila je iz vremena Austro-Ugarske monarhije povijesni položajni referentni koordinatni sustav za koji se koriste nazivi „HDKS“ (Hrvatski državni koordinatni sustav), „Hermannskögel“, “HR1901” ili “MGI1901”. HDKS je realiziran astrogeodetskim mjerenjima Vojno-geodetskog instituta (MGI) iz Beča u mreži triangulacije prvog reda, nehomogeno izjednačen u 7 zasebnih blokova:

Temeljna točka (ishodište) HDKS-a je smješteno na brdu Hermannskögel, u blizini Beča s orijentacijom na obližnje brdo Hundesheimer Berg. Za referentni elipsoid odabran je elipsoid Bessel 1841. Trigonometrijska mreža I. reda preračunata je u Gauss-Krügerovu cilindričnu projekciju nakon njenog usvajanja 1924. godine, a za područje Republike Hrvatske određene su dvije meridijanske zone (5. i 6.). Na trigonometrijske točke I. reda oslonjene su trigonometrijske mreže nižih redova (II., III. i IV. reda), koje su se koristile za uspostavu i održavanje katastarskog sustava, izradu topografskih karata i druge geodetske radove.

Odlukom o utvrđivanju službenih geodetskih datuma i ravninskih kartografskih projekcija Republike Hrvatske iz 2004. godine za položajni datum Republike Hrvatske definiran je Europski terestrički referentni sustav za epohu 1989,0 i referentni elipsoid GRS80, a položajnom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske u kojem su koordinate 78 osnovnih geodetskih točaka određene 1996. godine određuje se naziv – Hrvatski terestrički referentni sustav za epohu 1995.55 (HTRS96). Za ravninsku kartografsku projekciju odabran je koordinatni sustav poprečne Mercatorove (Gauss-Krügerove) projekcije (HTRS96/TM), sa sred­njim meridijanom 16°30` i linearnim mjerilom na sred­njem meridijanu 0, 9999.

Projekt obnove trigonometrijskih točaka I. reda započeo je 2006. godine te je do 2020. godine ukupno obnovljena 71 točka referentne mreže Republike Hrvatske odnosno trigonometrijske točke I. reda i osnovne GPS mreže. Cilj obnove bio je popraviti opću stabilnost i kvalitetu točaka, kao i njihov izgled te osigurati trajnost točaka uz očuvanje oznake na gornjoj plohi točke kojom je definiran položaj i na koju se odnose koordinate točke.

                 

TT 294 Svilaja – prije obnove                     TT 294 Svilaja – poslije obnove

katastar.hrPisane vijesti