U Državnoj geodetskoj upravi održani sastanci na temu „Uspostave e-registra zgrada“

  • Slika /slike/Vijesti/ERDF/registar zgrada/Registar zgrada3.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Dana 10., 11., 12. i 16. ožujka 2021. godine održani su sastanci sa predstavnicima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstva pravosuđa i uprave, Porezne uprave i Državnog zavoda za statistiku radi analize potreba državnih tijela pri uspostavi registra zgrada, a vezano za ugovor „Geoinformatičke usluge na uspostavi registra zgrada za područje Varaždinske županije i izrade višenamjenskog informacijskog sustava registra zgrada“.

Osnovni cilj projekta „Uspostava e-Registra zgrada“ je definirati metodologiju za prikupljanje i obradu podataka o zgradama, prikupiti podatke o zgradama za područje Varaždinske županije i uspostaviti višenamjenski informacijski sustav za registar zgrada, koji će biti osnova za uspostavljanje nove evidencije – registra zgrada za područje cijele Republike Hrvatske.
 
Uz gore spomenute predstavnike sastanku su prisustvovali Irena Magdić, dipl. ing. geod. načelnica Sektora za EU fondove, međunarodnu suradnju i posebne registre, dr. sc. Mario Mađer dipl. ing. geod. voditelj Službe za posebne registre i suradnici, te predstavnici izvoditelja Ericsson Nikola Tesla d.d., Zavod za fotogrametriju d.d., GEO-GAUSS d.o.o., GEOSOFT d.o.o., Geo Grupa d.o.o. i CADCOM d.o.o. Zbog trenutne epidemiološke situacije vezane uz pandemiju bolesti COVID-19 sastanci su održani u prostorijama DGU-a te virtualnim putem.
 
Državna geodetska uprava korisnik je bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 2 – Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020 kojima se iz Europskog fonda za regionalni razvoj financira projekt „Uspostava e-Registra zgrada“.Pisane vijesti