Najava konferencije „Sustav katastra infrastrukture u Republici Hrvatskoj“

Slika /slike/Vijesti/SKI/2024/SKI-vijest.jpg

Državna geodetska uprava organizira konferenciju „Sustav katastra infrastrukture u Republici Hrvatskoj“. Konferencija će se održati 03. listopada 2024. godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Osnovna svrha je okupiti sve subjekte koji su na bilo koji način sudjelovali u uspostavi katastra infrastrukture kao i one subjekte koji u svom svakodnevnom radu koriste podatke o infrastrukturi ili imaju potrebu za tim podacima kako bi razmijenili mišljenja i iskustva o načinu uspostave, o trenutnom stanju podataka i procesa te zajedno sagledali daljnje mogućnosti razvoja sustava. 

Konferencija je namijenjena upraviteljima odnosno vlasnicima infrastrukture, tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave kao i privatnom sektoru.

Sustav katastra infrastrukture (SKI) omogućava katastarskim uredima vođenje i održavanje podataka o vodovima elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture. Sustav omogućava i dijeljenje podataka korisnicima putem web servisa, predavanje i pretraživanje zapisa i prikaza obavijesti o tekućim ili planiranim građevinskim radovima na infrastrukturi, podnošenje zahtjeva za izdavanje podataka i javnih isprava te zaprimanje službenih dokumenata i predaju digitalnog geodetskog elaborata infrastrukture u nadležni katastarski ured na pregled i potvrđivanje elektroničkim putem.

Uspostavom Sustava katastra infrastrukture ispunjene su obveze Republike Hrvatske propisane Direktivom 2014/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22) te Zakonomo mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina (NN 121/16).

Detaljnije informacije o konferenciji bit će uskoro dostupne na mrežnim stranicama DGU-a.



Pisane vijesti