Najava trećeg ciklusa NIPP ESF radionica

Slika /slike/Vijesti/ERDF/NIPP/NIPP.jpg

Državna geodetska uprava organizira treći ciklus radionica s ciljem olakšavanja postupka uključenja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP). Radionice su namijenjene predstavnicima JLP(R)S s područja cijele Republike Hrvatske kako bi oni mogli po završetku radionica samostalno izvršavati aktivnosti koje nalaže Zakon o NIPP-u (NN 56/13, 52/18 i 50/20).

Treći ciklus radionica obuhvaća 29. i 30. NIPP radionicu koje će se održati 14. i 20. travnja 2021. u obliku virtualnih radionica putem platforme Microsoft Teams. Ovaj ciklus radionica predstavlja cjelinu s dva prethodna ciklusa radionica pod zajedničkim nazivom „Uključenje JLP(R)S u NIPP“. Svrha ovih radionica je upoznavanje predstavnika JLP(R)S s NIPP-om kroz teorijske i zakonske osnove, te obvezama koje iz njih proizlaze, kako bi se olakšao cjelokupni postupak uključenja subjekata u NIPP. Na dosadašnjim radionicama sudjelovalo je preko 190 predstavnika JLP(R)S.
 
Održavanje radionica sufinancirano je sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru provedbe projekta „Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a“.Pisane vijesti