Obavijest o javnom izlaganju vezanom uz Nacrt prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina i Prijedlogu iskaza o procjeni učinaka propisa

Sukladno odredbi članka 19. stavak 3. Uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa (NN br. 66/12), provest će se javno izlaganje o Nacrtu prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina i Prijedlogu iskaza o procjeni učinaka propisa.

Sukladno odredbi članka 19. stavak 3. Uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa
(NN br. 66/12), provest će se javno izlaganje o Nacrtu prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i
katastru nekretnina i Prijedlogu iskaza o procjeni učinaka propisa.
Javno izlaganje održati će se u četvrtak, 7. prosinca 2017. god., u Državnoj geodetskoj
upravi, Gruška 20,  Zagreb, dvorana 118, s početkom u 10 sati.

Nacrt prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina i Prijedlog iskaza o procjeni
učinaka propisa objavljeni su na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanja sa
zainteresiranom javnošću „e-Savjetovanja“te su dostupni  na slijedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=6427

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju navedenom izlaganju, kojom prilikom mogu
iznositi svoje primjedbe i prijedloge vezane uz navedenu materiju.



Pisane vijesti