Radni posjet ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića i ravnatelja Državne geodetske uprave dr.sc. Damira Šanteka Područnom uredu za katastar Sisak-Odjel za katastar nekretnina Glina.

Radni posjet ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića i ravnatelja Državne geodetske uprave dr.sc. Damira Šanteka Područnom uredu za katastar Sisak-Odjel za katastar nekretnina Glina.

Dana 28.11.2017. ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek dipl. ing. geod. i ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković bili su u radnom posjetu Područnom uredu za katastar Sisak- Odjel za katastar nekretnina Glina.

Na sastanku su nazočili zamjenik ravnatelja Državne geodetske uprave Antun Vidaković, načelnici sektora Ksenija Kečević i dr.sc. Nikola Vučić i tajnica kabineta Ivana Medarić. Tijekom radnog posjeta obiđena je Kaznionica u Glini, Odjel za konverziju podataka DGU-a i Zemljišno knjižni odjel. Na kraju je bio održan i prijem kod gradonačelnika Grada Gline.Pisane vijesti