Obavijest o rezultatu natječaja za pružanje savjetničkih usluga građevinskog stručnog nadzora za potrebe Državne geodetske uprave

U sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije Jedinica za provedbu projekta na internetskim stranicama Projekta i Državne geodetske uprave objavila Poziv na iskazivanje interesa za pružanje savjetničkih usluga građevinskog stručnog nadzora za potrebe DGU-a.

Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IISZA), IBRD zajam br. 8086-HR, je projekt Vlade Republike Hrvatske koji je ratificiran Zakonom o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije. Cilj Projekta je modernizacija sustava zemljišne administracije kako bi se poboljšale usluge državne uprave sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troškova.

U sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR), u ime Državne geodetske uprave, Jedinica za provedbu projekta je u Narodnim novinama br. 73 od 26. 7. 2017., kao i u broju 78 od 9. 8. 2017. godine (zbog produljenja roka za podnošenje iskaza interesa), na internetskim stranicama Projekta i Državne geodetske uprave objavila Poziv na iskazivanje interesa za pružanje savjetničkih usluga građevinskog stručnog nadzora za potrebe Državne geodetske uprave.

Odabir Savjetnika je proveden u skladu sa »Smjernicama: za odabir i zapošljavanje savjetnika u okviru zajmova IBRD-a te kredita i darovnica IDA-e za Zajmoprimce Svjetske banke« koje je Banka objavila u siječnju 2011., prema metodi odabira kvalifikacije savjetnika (CQ – eng. Consultant’s Qualifications).

Oglas je objavljen u Narodnim novinama br.: 3, od 10. siječnja 2018. godine.

Obavijest o dodjeli ugovoraPisane vijesti