Obavijest pravnim osobama

Slika /slike/Pristup informacijama/1. pravo na pristup.jpg

Državna geodetska uprava poziva pravne osobe kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe državne izmjere i za potrebe osnivanja katastra nekretnina da do 1. ožujka 2021. godine, za prethodnu kalendarsku godinu, dostave dokaze da se uvjeti na temelju kojih su dobili suglasnost nisu izmijenili.

Obveza dostave dokaza o nepromijenjenim uvjetima o izdanoj suglasnosti propisana je člankom 20. stavkom 3. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN br. 25/18).

Obrazac Izjave kojim se dokazuje da se uvjeti nisu izmijenili dostupan je putem poveznice i isti se dostavlja putem elektroničke pošte na adresu info@dgu.hr

Ova obavijest odnosi se samo na pravne osobe kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 5. stavaka 2. i 3. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN br. 25/18), odnosno za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe državne izmjere i za potrebe osnivanja katastra nekretnina.

Pisane vijesti