Objašnjenje vezano uz izradu geodetskog elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture (ISKI)

Slika /slike/Pristup informacijama/Dostava ponude.jpg

Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/2018) (u daljnjem tekstu: Zakon) u članku 132. propisan je postupak evidentiranja komunalne infrastrukture u katastru i upis iste u zemljišnu knjigu u okviru kojeg se izrađuje geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture (ISKI).

Da bi se komunalna infrastruktura koja nije evidentirana u katastru ili u njemu nije evidentirano njezino stvarno stanje mogla evidentirati i upisati u zemljišnu knjigu kao neotuđivo vlasništvo odnosno suvlasništvo jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi i/ili javnog isporučitelja koji upravlja komunalnom infrastrukturom potrebno je izraditi geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izrađuje se za onu komunalnu infrastrukturu iz članka 59. Zakona izgrađenu do dana stupanja na snagu Zakona.

Objašnjenje vezano uz izradu geodetskog elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture možete pronaći u kategoriji Zakoni i ostali propisi.
 

Pisane vijesti