Objavljena tri nova pravilnika Državne geodetske uprave

Slika /slike/Pristup informacijama/Objavljen Pravilnik.jpg

U „Narodnim novinama“ broj 59/2020 od 20. svibnja 2020. godine objavljena su tri pravilnika koje je ravnatelj Državne geodetske uprave donio temeljem Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN br. 112/18). Pravilnici stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Pravilnik o registru geografskih imena (NN br. 59/2020)
Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, način vođenja i održavanja registra geografskih imena.

Pravilnik o katastarskoj izmjeri ( NN br. 59/2020)
Ovim Pravilnikom propisuju se način prikupljanja i obrade podataka te postupci koji se provode u okviru katastarske izmjere.

Pravilnik o izlaganju na javni uvid eleborata katastarske izmjere (NN br. 59/2020)
Ovim Pravilnikom propisuje se način izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih i obrađenih katastarskom izmjerom.

Pisane vijesti