Objavljena tri pravilnika koje je donio ravnatelj Državne geodetske uprave

Slika /slike/Vijesti/shutterstock_259685678_cr.jpg

U „Narodnim novinama“ broj 90/2018 od 10. listopada 2018. godine objavljeni su Pravilnik o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova, Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove i Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije.

Pravilnik o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova (Narodne novine broj 90/2018)
Ovim Pravilnikom se propisuje sadržaj podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova  iz članka 5. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN broj 25/18).

Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (Narodne novine broj 90/2018)
Ovim Pravilnikom propisuje se način polaganja stručnog ispita, detaljan popis propisa koji su predmetom stručnog ispita za stjecanje svojstva odgovorne osobe, stručnog suradnika i suradnika, visinu naknade za troškove stručnog ispita, način rada i sastav ispitnog povjerenstva, sadržaj i oblik obrazaca za provedbu stručnog ispita i uvjerenja o položenom stručnom ispitu te detaljan sadržaj i način vođenja evidencija iz kojih se izdaju potvrde o položenom ili priznatom stručnom ispitu.

Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije (Narodne novine broj 90/2018)
Ovim Pravilnikom propisuje se način izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih i obrađenih katastarskom izmjerom i tehničkom reambulacijom.Stranica